NEČISTA KRV – GREH PREDAKA, FILM KOM JE BILO SUĐENO DA BUDE SNIMLJEN

Šestog dana Festivala evropskog filma Pali?, 22. jula, na konferenciji za medije na Velikoj terasi govorili su ?lanovi ekipe filma Ne?ista krv – greh predaka”. 

Novinarima su se obratili reditelj Milutin Petrovi?, glumci Dragan Bjelogrli?, Katarina Radivojevi?, An?ela Jovanovi?, i producentkinja Snežana Van Hauvelingen.

Milutin Petrovi?, reditelj ostvarenja  Ne?ista krv greh predaka”,  osvrnuo  se na scenario  Vojislava Nanovi?a  po kome je film napravljen

“Bilo je su?eno. Taj scenario je pronašao mene, a ne ja njega. Otkad smo po?eli da radimo, sve do ovog trenutka, imam stalni ose?aj da su tu Voja Nanovi? i Bora Stankovi?, tako da sam ja ovde egzekutor, izvo?a? partitura”.

Dragan Bjelogrli?, glavni glumac u filmu, govorio je o svojoj ulozi: 

Svakako je ovo jedna od mojih zanimljivijih uloga. Kada sam dobio scenario da pro?itam, video sam da se radi o jednoj izuzetno kompleksnoj pri?i i ulozi. Nisam mnogo razmišljao. U trenutku kad sam pro?itao poslednju stranicu, znao sam da ?u da prihvatim to da igram. Nije bilo nikakve dileme”.

O liku Hadži-Trifuna, Dragan Bjelogrli? je rekao: Bilo mi je zanimljivo da je to ?ovek koji sve vreme pokušava da sredi situaciju, da vu?e poteze koji ?e u?initi dobro i njemu i ljudima oko njega, a sve radi pogrešno. To me je jako podsetilo na naš mentalitet. Shvatio sam, kao i mnogo puta do sad, da su svi naši pisci još davno ispri?ali pri?e o nama. Ovde je mentalitet i taj neki usud koji nosimo toliko jak i ukorenjen u nama. Razne Hadži-Trifunove sam imao prilike da upoznam i li?no, a nažalost pamtimo ih i iz naše dalje i bliže istorije”.

Glumica Katarina Radivojevi? govorila je o liku Cone, koji tuma?i u filmu:

“Ona je Hadži-Trifunova ro?ena sestra, i prete?a je današnje moderne žene. Apsolutno je zašti?ena od strane brata, i tu postoji velika bratsko-sestrinska ljubav. Ovo je definitivno jedna druga?ija uloga od svih mojih do sada”.

Glumica An?ela Jovanovi? govorila je o svojoj ulozi u ovom ostvarenju, ali i o samom filmu:

“Tašana je, kao i lik Cone i ina?e ženski likovi u ovom filmu, ispred svog vremena. To su jake jake žene koje ne pristaju da budu samo žrtve, ve? se trude da se izbore za sopstvenu egzistenciju.

Tašana je vrlo neobuzdanog, ali nepokvarenog temperamenta. Ona je u jeku svoje mladosti , na neki na?in zatvorena i okovana društvenim normama i vrlo strogim patrijarhalnim društvom.

Mislim da ?emo mi, kao nacija, jako dobro razumeti ovaj film. Mislim da je važan jer govori o važnom istorijskom periodu za našu zemlju, koji se duboko utkao u naš mentalitet i u naše kolektivno nesvesno”.

Producentkinja Snežana Van Hauvelingen govorila je o izazovima sa kojima se ekipa filma susrela tokom snimanja:

“Izgradnja scenografije je trajala duže od tri meseca, uhvatilo nas je vanredno stanje i pomeranje usled epidemije, tako da je i snimanje samim tim bilo otežano.

Ali uz pomo? sjajnih autora, Marinu Medenicu koja je uradila fantasti?ne kostime, dobru scenografiju, direktora fotografije Erola Zub?evi?a, dobru ekipu i naravno odli?an kast koji smo imali, bilo je zadovoljstvo raditi ovaj projekat.

Naravno uz ogromnu odgovornost, jer kao što je Milutin rekao – upravo nama je posle toliko godina, na neki na?in, bilo su?eno da završimo ovaj film“.

Foto: Igor Irge