NENAPISANA PISMA NADEŽDE PETROVIĆ U NARODNOM POZORIŠTU U BEOGRADU

U petak, 3. decembra, na sceni “Raša Plaovi?” Narodnog pozorišta u Beogradu,  bi?e izvedena  monodrama „NENAPISANA PISMA “ u produkciji Gradskog Pozorišta ?a?ak, povodom  148 godina od ro?enja naše velike slikarke Nadežde Petrovi?.

Monodrama u izvo?enju glumice Vanje Mila?i?izvedena je premijerno u Domu kulture ?a?ak ove jeseni na dan ro?enja Nadežde Petrovi?, kao jedan je od prate?ih programa izložbe “Zlatnom rukom i srebrnim srpom” Umetni?ke galerije Nadežda Petrovi? u ?a?ku.

PRO?ITAJTE INTERVJU VANJE MILA?I? ZA PORTAL KULTURA 381 

“Po?astvovana sam što mi je ukazano poverenje i prilika da igram ženu ?iju hrabrost i talenat obožavam, ženu koja je vodila tako uzbudljiv život. A, posebno me privla?i ta žena u Nadeždi Petrovi? koja nije želela da se ostvari. S druge strane, izgovaram iste re?enice danas koje je naša velika slikarka izgovarala u svoje vreme. Ta ?injenica potvr?uje tezu da se položaj umetnika u Srbiji nije promenio od vremena kada je živela i stvarala Nadežda Petrovi?”, rekla je Vanja Mila?i?.

Inspirisana slojevitom li?noš?u ove znamenite Srpkinje, njenim emotivnim i umetni?kim nedoumicama, položajem umetnika u tadašnjoj Srbiji i ondašnjim politi?kim previranjima, Milkica Mileti?, književnica iz ?a?ka je oživela lik Nadežde Petrovi? u svom tekstu Nenapisana pisma, koji je za scenu adaptirala i režirala Nataša Radulovi?.

FOTO: Slobodan BUS Vukajlovi?