NEVIDLJIVI ŽIVOT NAJBOLJI FILM 48. FESTA

“Nevidljivi život”, film Karima Ajnuza snimljen u brazilsko-nema?koj koprodukciji, najbolji je film 48 FESTa. 

Tako je odlu?io žiri našeg najprestižnijeg filmskog festivala, na ?elu sa glumcem Sebastijanom Kavacom (Ederlezi Rajzing).

„Film, koji bi lako nazvali remek-delom, zaslužio je naše duboko poštovanje i vra?a nam nadu u pravu umetnost stvaranja filmova“, navodi se u obrazloženju žirija u kom su, osim Kavace, bili i Dana Budisavljevi?, Nataša Ninkovi?, Klemens Šik i Nikola Ljuca.

Za najboljeg reditelja proglašen je ?eh Vaclav Mohul za film „Obojena ptica“.

Žiri smatra da je Mohul napravio  monumentalno umetni?ko delo, koja podse?a na najve?a remek dela sedme umetnosti.

Nagrada za najbolju žensku ulogu pripala je glumici Trini Dirholm za dansko-švedski film „Dama herc”.

Nagrada za najbolju mušku ulogu sasvim o?ekivano pripala je Goranu Bogdanu za lik Nikole Stojkovi?a  u filmu „Otac“ Srdana Golubovi?a.
Bogdan je rekao da mu ova uloga mnogo zna?i, a posvetio ju je posvetio kolegi, uzoru, Nebojši Glogovcu.
Film je nastao kao koprodukcija Srbije, Francuske, Nema?ke, Hrvatske, Slovenije i Bosne i Hercegovine, i uz podršku Filmskog centra Srbije.

Nagrada za najbolji scenario pripala je Riti Kalnejais za australijski film „Mle?ni zubi“, a zbog specifi?nosti stilskog postupka prema teškoj i ozbiljnoj temi.

Nagradu za najbolji debi je dobio Filipo Menegeti, reditelj filma „Nas dve“.

Žiri novouspostavljenog takmi?arskog programa FEST Fokus, koji su ?inili Momir Miloševi? (predsednik žirija), Dušan Zori? i Damir Šehanovi?, proglasio je najboljim filmom ovog programa rumunsko-srpsko ostvarenje Ivane Mladenovi? „Ivana Grozna“.

Žiri takmi?arskog programa „Nebojša ?ukeli?“ odlu?io je da nagradu koja nosi ime našeg ?uvenog kriti?ara, dodeli hrvatsko-srpskom filmu „Mater“ Jura Pavlovi?a, zbog inovativnosti u rediteljskom postupku u kontekstu jedne sveobuhvatne porodi?ne drame, udahnutog ose?aja optimizma uprkos gubitku.

„Veoma mi je drago što nagradu dobijamo na srpskom festivalu jer je bila velika srpska ekipa koja je radila na filmu, hvala im“, rekao je Pavlovi?. Film „Mater“ je tako?e podržao Filmski centar Srbije, a nastao je kao hrvatsko-srpsko-francusko-bosanskohergegova?ka koprodukcija

Ovu nagradu dodeljuje Fondacija „Nebojša ?ukeli?“, a žiri su ?inili Sandra Perovi? (predsednica), Aleksandar S. Jankovi? i Saša Radojevi?.

Izvor: FCS