NIJE LOŠE BITI ČOVEK – FILM O (PARA)NORMALNIM ŽIVOTIMA

“?ini mi se da smo napravili film koji je odraz jednog vremena, i koji je jedna slika takozvanog obi?nog života, sa neobi?nim doga?anjima”, rekao je Dušan Kova?evi?, reditelj i scenarista filma “Nije loše biti ?ovek”, o svom novom ostvarenju:

“U principu, sve što sam radio je na nekakav na?in paranormalno, jer naš život nije normalan. Moje vi?enje sveta uvek je bilo pomalo sumnji?avo i nije bilo egzaktno, uvek je bio nekakav znak da postoji još jedan paralelni svet koji ne možemo ili ne želimo da vidimo. Kada to pri?am, govorimo o ne?emu što je jako bitno, a to su božja stvorenja koja nas okružuju – ptice, životinje, drve?e, sve što ?ini lepši deo ove planete. Ovo je nekakva vrsta moje zahvalnosti i posvete svim tim divnim stvorenjima s kojima sam odrastao, od ranog detinjstva”.

Lena Kova?evi?, koja u filmu tuma?i ulogu peva?ice Izabele, govorila je o svojim utiscima o ovom ostvarenju: “?ini mi se da sam gledala film ve? deseti put. Toliko mi se svi?a što svaki put ?ujem nešto novo, vidim nešto novo, i uživam u njihovoj glumi. Zaista je bilo divno raditi u ovo poprili?no strašno vreme”.

Branka Kati?, koja u filmu tuma?i rolu Ane, supruge glavnog junaka Milana, o radu sa Dušanom Kova?evi?em i gluma?kom ekipom rekla je: “?ast i zadovoljstvo je imati priliku da radiš po scenariju Duška Kova?evi?a, pa još i njegovoj režiji. Lepo smo se družili na snimanju. Imali smo tu privilegiju da budemo sa Lanetom Gutovi?em, koji je odigrao malu ali divnu ulogu. Moja uloga u filmu je možda nekako najnormalnija, od svih likova. Imali smo priliku sa Duškovim tekstom da na?emo momente, da vezemo sitan vez“.

Andrija Miloševi? ?e se gledaocima predstaviti u ulozi negativca Mome Mraka, a o svom iskustvu rada na filmu “Nije loše biti ?ovek” je rekao: “Presre?an sam što sam radio sa ovom fenomenalnom ekipom sjajnih gluma?kih zvezda, a posebno sa Duškom. Na neki na?in meni je ovo nagrada za moj dosadašnji rad. Za mene je ova uloga bila nešto stvarno specifi?no. Pratio sam Duška sve vreme, bukvalno svaki njegov gest i pokušavao da uhvatim sve nijanse“.

Vojin ?etkovi?, nosilac glavne uloge profesora klavira Milana, govorio je o svojim gluma?kim izazovima na ovom filmu: “Pre svega, veliki je izazov bio izgovoriti re?enice koje sam pisao ne znaju?i za Duškov scenario. On je pro?itao neki moji intervju, nešto što sam pisao i što je bilo jako li?no. Kada sam video njegov scenario, te re?enice su bile skoro iste kao one što sam ih ja pisao. Tako da je bilo teško, jer sam ovaj scenario i ovu pri?u shvatio vrlo li?no”. O radu sa gluma?kom ekipom na filmu, ?etkovi? je dodao: “Teško je skupiti glumce moje generacije, svi su negde drugde osim ovde. Kad god vidim nekoga ko je moj vršnjak, to mi izazove posebnu vrstu emocije. Drago mi je što cela ta, moja generacija, nosi ovakav film”.

U filmu “Nije loše biti ?ovek” radnja prati Milana (Vojin ?etkovi?), profesora klavira, pet godina nakon što je pod nerazjašnjenim okolnostima nestao njegov kum, nekadašnja pop zvezda Ranko Beli (Gordan Ki?i?). Milan odlu?uje da kona?no sazna šta se dogodilo sa Belim i razreši ovu misteriju. Ne nalaze?i razumevanje i podršku kod porodice i prijatelja, Milan razvija prijateljski odnos sa psom lutalicom.

Uz Vojina ?etkovi?a i Gordana Ki?i?a, renomiranu ekipu glumaca ?ine Branka Kati?, Hristina Popovi?, Nenad Jezdi?, Sr?an Žika Todorovi?, Lena Kova?evi?, Andrija Miloševi?, Mira Banjac, Milan Lane Gutovi?, Andrija Kuzmanovi?, Boris Milivojevi?, Marko Gvero, Bojan Dimitrijevi?, Jelena Mihajlovi?, Nemanja Stamatovi?, Sr?an Timarov i drugi.

Film je okupio i druge cenjene autore kao što su direktor fotografije Goran Volarevi? i scenograf Mile Jeremi?, dok muziku potpisuje Mom?ilo Bajagi? Bajaga. Film je realizovan u produkciji Art & Popcorn i Terminal 3 u koprodukciji sa Contrast Studios, Cinnamon Filmom i Mom?ilom Bajagi?em Bajagom uz podršku Filmskog Centra Srbije i Hrvatskog audiovizuelnog centra. Distribucija: MCF Megacom Film.

Foto: Dunja Dopsaj