NOBELOVA NAGRADA ZAVRŠILA U RUKAMA PESNIKINJE

Dobitnica ovogodišnje Nobelove nagrade za književnost je Luis Glik, ameri?ka pesnikinja i dobitnik Pulicerove nagrade za poeziju 1993. godine za knjigu Divlji iris.

Potomak je ma?arskih Jevreja koji su emigrirali u Ameriku. Poha?ala je koledže Sara Lorens i Kolumbiju. Njena poezija pripada objektivisti?koj poetici, nastaloj tokom tridesetih godina 20. veka, ?iji su glavni predstavnici bili Luis Zukovski, ?arls Reznikof, Džordž Open i Karl Rakosi.

Bila je pesnik laureat Biblioteke ameri?kog kongresa 2003-2004. godine. Trenutno je pisac-rezident na Univerzitetu Jejl i predava? na Programu za kreativno pisanje Bostonskog univerziteta. Živi u Kembridžu, u državi Masa?usets, prenose Ve?ernje novosti.