NORVEŽANI RUŠE ZGRADU S PIKASOVIM MURALIMA

 

Sklonost ka uništavanju kulturnog nasle?a (arhitektonskog ili nekog drugog) izgleda da nije svojstvena samo ovim prostorima: Norveške vlasti su protekle nedelje, nakon nekoliko godina odlaganja, dale zeleno svetlo za rušenje zgrade Y u centru Osla na kojoj se nalaze dva murala Pabla Pikasa. 

Uistinu, vlada Norveške je preuzela obavezu da murale sa?uva, ali aktivisti u ovoj zemlji, kao i kulturna javnost u celom svetu je šokirana odlukom norveških zvani?nika.

Pablo Pikaso je, zajedno sa norveškim umetnikom Karlom Nejarom napravio dva murala pod nazivom “Ribari” na spoljnim zidovima zgrade. Svetski priznati projekat bio je zaštitni znak ove zgrade, stare nešto više od pola veka, koju je projektovao Erling Vikso.

Prilikom suludog Brejvikovog bombaškog teroristi?kog napada 2011, zgrada je pretrpela velika fizi?ka ošte?enja, i zajedno sa susednom H zgradom (u kojoj se nalaze još tri murala Pikasa i Nejara) fakti?ki zvrji prazna ve? devet godina.

Od 2014. u Norveškoj traje intenzivna debata da li zgradu treba rušiti (uz prezervaciju Pikasovih i Nejarovih umetni?kih dela) ili ostaviti na mestu na kom je vlada planirala da izgradi administrativni kompleks.

I pored vladinih obe?anja da ?e o?uvati rad slavnih umetnika, veliki broj umetni?kih radnika, aktivista, pa i politi?ara osudila je plan rušenja zgrade Y, uz tvrdnju da je sama zgrada zna?ajna koliko i murali. Peticiju kojom bi gra?ani spre?ili Statsbygg (norvešku agenciju za rukovo?enje državnim nekretninama) da sruši zgradu, potpisalo je do sada 28.000 osoba.

Organizacija za o?uvanje kulturnog nasle?a Europa Nostra (Naša Evropa) stavila je murale na listu najugroženijih umetni?kih dela, a Njujork Tajms je još 2017. najavio mogu?i sumorni ishod problema zgrade Y.

Prošle nedelje je ina?e u Njujorku federalni apelacioni sud doneo kona?nu presudu da kompanija “5Pointz Developers” mora da plati 6,8 miliona dolara grupi grafiti umetnika, ?iji radovi su bili izbrisani sa zidova raznih objekata.