NOVA KNJIGA IZ KUĆE BOOKA: SMRTNI ISHOD ATLETSKIH POVREDA

Izdava?ka ku?a Booka u julu je objavila knjigu „Smrtni ishod atletskih povreda“ Milice Vu?kovi? koja u svom novom romanu govori o patološkim emotivnim vezama.

Vu?kovi?eva rasvetljava kompleksne sisteme manipulacije, njihovu suptilnost i postepenu gradaciju. Svoju junakinju, snažnu i nezavisnu ženu, spisateljica potpuno degradira i ogoljava patrijarhalne obrasce u kojima su žene nau?ene da trpe i ?ute ili da veruju da ljubav mora i treba da boli.

Pisac Božo Koprivica ovu knjigu naziva „knjigom teskobe i ljubavi“ i „romanom apsolutne iskrenosti“, a spisateljica Lana Bastaši? isti?e da Vu?kovi? „vješto rekonstruiše obrazac poetizovane ’velike ljubavi’ kojoj smo odmalena u?ene, a potom ga jednako vješto objelodanjuje kao košmar bezizlazne toksi?ne igre“.s

Milica Vu?kovi?

Kako sama Vu?kovi?eva kaže, ovaj roman možda „može da pomogne i pruži sagovornika ljudima koji se u takvim odnosima nalaze, jer je zna?ajno da o svojim traumama mogu s nekim da pri?aju, da znaju da nisu sami i jedini koji to proživljavaju“.

Proza Milice Vu?kovi? je britka, oštra, brza, poeti?na, ali nikako i pateti?na, i ne pruža laku katarzu sre?nih krajeva. Prema re?ima pozorišnog režisera Nikole Zaviši?a, „Smrtni ishod atletskih povreda“ je „mudro, talentovano, crnohumorno, analiti?ki detaljno, hrabro i duhovito ispri?ana pri?a“.

Milica Vu?kovi? ro?ena je 1989. godine u Beogradu. Završila je slikarstvo na Fakultetu primenjenih umetnosti, gde je doktorirala 2021. ?lanica je umetni?kog udruženja ULUPUDS, od 2014. godine sa statusom samostalnog umetnika, i ima iza sebe više od deset samostalnih slikarskih izložbi.

Prvu knjigu, zbirku kratkih pri?a „Roj“, objavila je 2014. Za pri?u „Jedu ljudi i bez nogu“ dobila je 2017. prvu nagradu na konkursu „Biber“. Svoj prvi roman „Boldvin“ objavila je 2018. i s njim je uvrštena u najuži izbor za književne nagrade „Vital“ i „Biljana Jovanovi?“. Piše i prozu i poeziju, a pesme su joj objavljene u nekoliko književnih ?asopisa kao što su „Fantom slobode“, pan?eva?ki „Rukopisi“, „Povelja“, „Sent“.

FOTO: Kunst Weekly