NOVA NAGRADA ZA ARHITEKTE: ALEKSANDAR DEROKO

Ustanova kulture “Parobrod” objavila je konkurs za bijenalnu nagradu “Aleksandar Deroko”. Ova nagrada, koja je tek ustanovljena i dodeljuje se po prvi put ima za cilj da podstakne umetni?ko stvaralaštvo na Opštini Stari grad.

Izbor dobitnika odnosi?e se na delo objavljeno ili realizovano u protekle dve godine (od aprila 2019. do aprila 2021.), a za nagradu mogu konkurisati pojedinac ili grupa autora projekta iz oblasti arhitekture i urbanizma na Opštini Stari grad.

Projekat može biti samo idejni, ali i ve? realizovan, dok u izbor ulaze obnove fasada, projekti ku?a, zgrada, parkova,spomenika, kao i arhitektonske celine na Opštini.

Na konkurs se mogu javiti autori tematskih i izložbi ilustracija, crteža, slika ili grafika ?iji su radovi bili predstavljeni u relevantnoj kulturnoj instituciji (galeriji, muzeju, kulturnom centru…) na Opštini Stari grad, autori monografija i nau?nih radova koji se odnose na istoriju, umetnost i kulturno nasle?e na Opštini ili su posve?ene istaknutoj li?nosti koja je živela na Opštini Stari grad – državljani Republike Srbije, kao i strani autori.

?lanovi žirija su prof. Branislav Mitrovi?, akademik i profesor na Arhitektonskom fakultetu, prof. Rastko ?iri?, ilustrator i profesor na Fakultetu primenjenih umetnosti, dr Marina Pavlovi?, istori?ar arhitekture i zamenica direktora Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda

Konkurs je otvoren do 15. avgusta.