NOVA PREMIJERA NA KAMERNOJ SCENI FILHARMONIJE

Petoro filharmoni?ara ?e premijerno izvestti Kvintet Žana Krasa na koncertima kamerne muzike u ?etvrtak i petak 15. i 16. aprila (Sala BGF, 19 ?). Na programu su još dela Ibera i Mocarta.

Flautistkinja Ana Kali?anin, violinistkinja Miljana Popovi? Materni, violistkinja Ivana Uzelac, violon?elista Pavle Popovi? i harfistinja Milana Zari? nastupaju prvi put zajedno i premijerno izvode Kvintet francuskog kompozitora Žana Krasa koji je napisan 1930. godine. Kvintet je plesnog karaktera i posebno je interesantno prisustvo harfe što nije toliko uobi?ajeno u kamernoj muzici.

“U ovoj neobi?noj sezoni ima dobrih iznena?enja – nas petoro koji sviramo tolike godine u orkestru, sada prvi put imamo priliku da nastupamo u okviru kvinteta. Radujemo se druga?ijem muzi?kom druženju kao i koncertnim danima kada sa našom publikom delimo muziku i sre?u”, kaže Miljana Popovi? Materni, violinistkinja.

Pored Krasove kompozicije, publika ?e imati priliku da ?uje Iberov Trio za flautu, violinu i harfu koji evocira atmosferu Pariza prve polovine 20. veka, kao i Mocartov Kvartet za flautu, violinu, violu i violon?elo.

Foto Nemanja Jovanovi?