NOVA SNAGA BITEFA

PIŠE: Aleksandar BE?I?

Kada se 4. oktobra u 20 ?asova upale svetla na sceni Ljuba Tadi? Jugoslovenskog dramskog pozorišta i kada na nju iza?u glumci pozorišne ku?e Bohum iz Nema?ke (Schauspielhaus Bochum) – po?e?e još jedan praznik teatra, ovogodišnji Bitef.

Gosti iz Nema?ke izveš?e predstavu Deca sunca, po tekstu Maksima Gorkog, u režiji Mateje Koležnik, slovena?ke pozorišne rediteljke. Ona delo koje je nastalo 1905 u vreme dok je Gorki služio zatvorsku kaznu u ozloglašenoj Petropavlovskoj tvr?avi smešta u pola veka star istorijski okvir, u šezdesete godine prošlog veka uz precizne i detaljne portrete likova, u isto tako vrlo detaljnom, preciznom i hiperrealisti?nom prikazu scenskog prostora.

Nema?ka pozorišna scena nekada je bila upravo poznata i priznata po preciznom i pedantnom izvo?enju autorskih tekstova, ali je krajem prošlog veka “skliznula” u eksperiment na ve?ini scena. Zato i ne treba da ?udi što je kritika nakon premijere ove predstave koja se desila u oktobru 2022. ocenila da se radi o “povratku velikim pozorišnim vrednostima” (Westdeutche Allgemeine Zeitung). Ništa manju hvalu nisu dobili glumci: “Kasting je toliko savršen da je skoro svaka pojedina?na uloga izneta za nijansu bolje, dinami?nije ili prefinjenije nego što se to može zamisliti kada ?itate komad. A to, naravno, ne može svako pozorište”, objavio je portal Nachtkritik.

Promotivni trejler za predstavu Deca sunca

Poznati holandski glumci Gaj Klemens i Ana Ritmejer predvode gluma?ku ekipu, scenografiju za predstavu uradio je austrijski scenograf Rajmund Oreo Fogt, dok je kostime uradila Ana Savi? Gecen, kostimografkinja iz Zagreba koja je u svojoj karijeri do danas dobila mnogo nagrada, od ?ega ?ak tri na Filmskom festivalu u Puli.

Ovogodišnje, 57. izdanje Bitefa pod sloganom “Snago, ne pristaj da budeš ne?ija” (stih pozajmljen od srpske pesnikinje Radmile Petrovi?) završava se 10. oktobra.  Tokom festivala bi?e prikazano devet predstava u glavnom takmi?arskom programu, koje dolaze iz Nema?ke, Litvanije, Ma?arske, Švedske, Gr?ke, Burkine Faso, Belgije i Srbije.

Selektorski tim festivala ?ine umetni?ki direktor Nikita Milivojevi?, dramaturškinja i koselektorka Tijana Grumi? i producentkinja i koselektorka Ksenija ?urovi?.