NOVE PETRIČIĆEVE KARIKATURE U PRODAJI

„10, 9, 8, 7…“ je nova zbirka karikatura svetski poznatog karikaturiste i ilustratora Dušana Petri?i?a, koji revnosno komentariše svakodnevicu i odbrojava naše dane.

„U pore?enju sa katastrofama u koje nas poreme?eni i neodgovorni vladari uvaljuju, nikada se nije desilo, niti ?e se desiti da jedan, makar i ’zlonamerni’ karikaturista napravi bilo kakvu štetu nekoj državi ili nekom društvu. Molim cenjenu publiku da ima to u vidu kada im se u?ini da je neka karikatura preterana“, kaže Dušan Petri?i?.

Dušan Petri?i?, ilustrator i karikaturista, ro?en je 1946. Diplomirao je na Grafi?kom odseku beogradske Akademije za primenjene umetnosti 1969. godine.

Za svoj rad kako na polju ilustrovanja tako i na polju karikature dobio je nebrojene nagrade širom sveta: Beograd, Montreal, Tokio, Budimpešta, Amsterdam, Lajpcig, Moskva, Ankara, Njujork, Toronto, Skoplje…

Bio je profesor opreme knjige i ilustracije na beogradskoj Akademiji primenjenih umetnosti i profesor animacije i ilustracije na Sheridan College u Oukvilu i na Ontario College of art and Design u Torontu u Kanadi.

Godinama je sara?ivao sa nekoliko vode?ih severnoameri?kih novina i magazina: The New York Times, The Wall Street Journal, The Toronto Star, Scientific American. Danas redovno objavljuje u magazinu NIN i na portalu nova.rs.

Knjigu „10, 9, 8, 7…“ možete prona?i u svim knjižarama Delfi, Laguninim klubovima ?italaca, onlajn knjižari delfi.rs i na sajtu laguna.rs gde možete naru?iti i potpisan primerak Petri?i?eve knjige.