NOVI FILM DARKA BAJIĆA “IME NARODA” OTVARA FESTIVAL EVROPSKOG FILMA PALIĆ

Ovogodišnje izdanje Festivala evropskog filma Pali? bi?e sve?ano otvoreno premijerom proslavljenog Darka Baji?a “Ime naroda”,  u produkciji ku?e Zillion Film i uz pokroviteljstvo Vlade AP Vojvodine. 

Kultna filmska manifestacija se ove godine održava od 8. do 14. avgusta, a tokom predfestivalskog i festivalskog programa bi?e prikazano više od 100 filmova iz svih krajeva Evrope u 15 razli?itih selekcija i programskih celina. Mnogi od filmova ima?e svoju srpsku i regionalnu premijeru upravo na Pali?u.

Atmosfera sa snimanja filma Ime naroda Darka Baji?a

Baji?evo ostvarenje je istorijska saga o Svetozaru Mileti?u, uglednom advokatu, nekadašnjem gradona?elniku Novog Sada i jednom od najzna?ajnijih i najuticajnijih srpskih politi?ara u Austrougarskoj druge polovine 19. veka.

U filmu ra?enom po scenariju Milovana Vitezovi?a, glavnu ulogu igra Ljubomir Bandovi?, dok su u ostalim ulogama Žarko Lauševi?, Katarina Žuti?, Anja Pavi?evi?, Andrija Kuzmanovi?, Nikola Ristanovski, Milutin Mima Karadži?, i drugi.

Film Ime naroda pri?a je o borcu Svetozaru Mileti?u, koji traži pravdu za svoj narod, ali i o uticaju mo?nih da stvaraju i prekrajaju istoriju Balkana. Klju?no pitanje koji ovaj film postavlja je da li danas sa podsmehom i nevericom pri?amo o ljudima koji su spremni da se žrtvuju za svoje ideale. Istorijska i politi?ka scena na ovim prostorima se vekovima ponavlja i zato  Svetozar Mileti? deluje kao savremeni junak koji se suo?ava sa pritiscima, koji spre?avaju slobodu mišljenja, razli?itost”, istakao je Baji?.

Film je ispri?an kroz vizuru Svetozareve ?erke Milice Mileti? Tomi?, istinske heroine u istoriji srpskog naroda i jedne od prvih boraca u svetu za ravnopravnost žena u 19. veku”, zaklju?io je reditelj filma.

Anja Pavi?evi? igra ulogu Mileti?eve k?erke Milice

Producent filma, Lazar Ristovski (Zillion) je Svetozara Mileti?a okarakterisao kao jednog od onih velikih ljudi iz istorije, koji su bili spremni da  daju život za ostvarenje svojih ideja. 

Takvih ljudi je danas malo. Imao sam u svojoj karijeri prilike da igram takve likove. Svetozara Markovi?a, Branka Radi?evi?a, Tita, i Kralja Petra Prvog. I kao glumac i kao ?ovek razumem potrebu da se ?ovek žrtvuje za ideju. Srbija, kao mala zemlja, mora da vodi ra?una o svojim velikim ljudima. Ovaj film ide u prilog toj tvrdnji”, zaklju?io je naš proslavljeni glumac, reditelj i producent:

“Kao producent ili koproducent napravio sam 19 igranih filmova i dve serije. Mogu re?i da je moje, ako ne znanje, ono iskustvo u tom smislu sigurno veliko. Poslednja naša velika produkcija je bila Kralj Petar Prvi”. Tu smo ja i naš Zillion Film pokazali sposobnost i ume?e u radu na velikim istorijskim projektima. Radujem se svakoj novoj produkciji, jer je dobar ose?aj kada oko sto filmskih radnika bude angažovano na projektu. Oni žive tih nekoliko meseci jer sam im ja to kao producent omogu?io. Ta ?injenica me uvek raduje“, opisao je Ristovski iskustvo rada na filmu „Ime naroda“.

On je istakao da je ovaj projekat specifi?an po tome što je biografsko-istorijski i podrazumeva dodatni angažman – kako njegov, tako prvenstveno reditelja i ?itave ekipe. 

“Mislim da filmski radnici vole teške zadatke. Ovaj je bio težak i zahtevan. Rezultat je, vide?ete, adekvatan uloženom trudu”.

O samoj premijeri na Festivalu Evropskog filma Pali?, Lazar Ristovski je rekao: 

Pali? je veliki festival. Premijera i otvaranje ovako zna?ajnog festivala našim filmom je sigurno priznanje za nas, i adut za festival. Najbolje je kada su obe strane zadovoljne. Ja sam ovde dolazio i kao glumac više puta jer je moja karijera u pravom smislu internacionalna, što ovaj festival i odlikuje u programskom smislu”.

Glavnu ulogu u filmu igra Ljubomir Bandovi?. Jedan od naših najpoznatijih glumaca smatra kako se potvrdila ?injenica da mi o svojim velikanima malo znamo, a da je ono što je širem auditorijumu dostupno od podataka šturo i radi reda”. 

Ljubomir Bandovi? u ulozi Svetozara Mileti?a

“Pokušavao sam da iz njegovih tekstova, u njegovoj misli, naslutim o kakvom se ?oveku radi. Fascinantno je mnogo toga u vezi sa Mileti?em i njegovom porodicom. Pre svega odnos sa ?erkom Milicom, njegova vera u nju i njene potencijale, ogromna ljubav prema njenom nekonvencionalnom, a opet ?istom na?inu življenja… Vera u ideju, prijatelje Jovu Zmaja i Polita. Odlu?nost i snaga. Nepotkupljivost. Vrednosti koje danas gladuju u podrumu. I na sve to dodajte ogromnu energiju koju je posedovao, dobi?ete opasnog ?oveka, slobodnog i sposobnog”, kaže Bandovi? i opisuje saradnju sa Darkom Baji?em:

Darko je najraznovrsniji reditelj sa kojim sam radio. Jedino se ponavlja njegova želja, ljubav prema svojim junacima, i ideja da su svi ljudi u suštini dobri. U ovom filmu on na sofisticiran na?in objašnjava tokove svetskog poretka tog vremena i osveš?uje nas da se ništa nije promenilo. Veliki su i dalje opijeni željom da budu još ve?i, mali se koprcaju u strahu da ne budu još manji. Tako?e, uspeva da dokaže da su veliki ljudi u svemu veliki, osim u doživljaju sebe. Zaista pravi na?in i prava mera da se oda poštovanje tom ?oveku i njegovoj ?erki, koja je sa istim žarom i energijom nastavila da menja svet na bolje”, kaže Bandovi?.