NOVI STARI ROMAN VLADANA MATIJEVIĆA PRED ČITAOCIMA

Na mahove surov, na mahove duhovit, fantazmagori?an roman Vladana Matijevi?a „Van kontrole“ vodi nas u Beograd devedesetih godina koje su pozornica prvog srpskog pank romana.

Razulareni mladi?i i devojke besomu?no se opijaju. Društvo u kojem žive optere?eno je ratovima mladih i starih, muškaraca i žena, voza?a i pešaka, Indijanaca i Državne železnice, sportista i krompiraša… Na ulici se ukrštaju redovi ljudi koji ?ekaju da u?u u banku i onih koji ?ekaju benzin. Takvu realnost bespogovorno prihvata glavni junak Arnold Kriger. I dok nam pri?a svoju suludu ljubavnu pri?u, trudi se da istakne samo bezose?ajnost koja vlada srcem sveta.

Vladan Matijevi? nam je povodom novog izdanja rekao da je „Van kontrole“ roman o „dezorijentisanim mladim ljudima, prepuštenim stihiji, u svetu bez proklamovanih vrednosti, u kojem ništa nije vredno divljenja, ali ništa ni dovoljno užasno“.

Autor naglašava da „prikazani svet u romanu je posmatran kroz uveli?avaju?e staklo i takav je izobli?en, strašan i smešan, ali nikako lažan. Iako je radnja romana po svemu sude?i smeštena u devedesete godine prošlog veka, njegovi junaci imaju sli?ne egzistencijalne probleme kao i današnji mladi ljudi.“

Roman „Van kontrole“ je nastao od istoimenog kratkog romana, ina?e Matijevi?evog prvog proznog rada objavljivanog kod razli?itih izdava?a u Srbiji i Francuskoj, 1995, 2005, 2009. i 2013. i umnogome je razli?it od ostalih njegovih proznih ostvarenja, najviše u jeziku. „Postoje sli?nosti, nije da ih nema, ali one se mogu primetiti tek pri drugom, pažljivom ?itanju“, kaže Matijevi?.

Da ponovo napiše roman o istim junacima i istim doga?ajima, autora je podstakla želja da roman razradi i proširi, ali i potreba da ispravi sitne, ali brojne slabosti koje su, kako kaže, pratile njegovo neiskustvo na po?etku književne karijere. „Me?utim, svestan sam da iako sada pišem druga?ije, verovatno i dosta bolje nego u mladosti, nemam onu mladala?ku hrabrost, drskost i maštovitost, pa sam sve u?inio da te osobine teksta nekako sa?uvam i prokrijum?arim u ovaj stilski zreliji roman.“

Roman Vladana Matijevi?a „Van kontrole“ možete prona?i od subote 6. novembra u svim Delfi knjižarama, Laguninim klubovima ?italaca, onlajn knjižari delfi.rs, kao i na sajtu laguna.rs.