NOVITETI IZ VULKAN IZDAVAŠTVA

Izdava?ka ku?a Vulkan izdavaštvo spremila je, osim akcijskih popusta, i nekoliko novih naslova u svojoj produkciji: 

U samom središtu ove knjige Dušana Miklje nalazi se uvek aktuelna tema – pisac se usudio da osvetli dosad neotkrivene aspekte trgovine oružjem i da pritom prikaže pojedinosti koje su potpuna nepoznanica ?oveku XXI veka.

Može li ?ovek ostati pravedan i human u neuravnoteženom svetu utemeljenom na zlu samovoljnih pojedinaca? Ima li u takvom svetu mesta za ljubav? Gde ima oružja, ima i vatre, a vatru uvek prati plamen koji skriva sudbine i krivih i nedužnih.

Me?utim, iza tog plamena ?itao?evu pažnju okupira?e ljubavna pri?a glavnih junaka, koja je ispripovedana tako da ?e tek na poslednjim stranicama knjige saznati da li ljubav može biti snažnija od sistema i dogmi, ali i od svih drugih datosti koje ne po?ivaju na istini.

Iako je objavljena posthumno, knjiga Znakovi pored puta zauzima zna?ajno mesto u bogatom opusu našeg Nobelovca. Na svakoj njenoj stranici pisac nas uverava da su svi predeli koje otkrijemo i sva lica koja susretnemo znaci da život nije ništa drugo do neprestana potraga za sobom.

Ivo Andri? je na jednom mestu u ovoj knjizi napisao kako ose?a da se za svakog od nas, u samom trenutku našeg ro?enja, plete zamka, malena i tanka, koja raste uporedo sa nama i ja?a sa našim godinama, pomera se za nama kao naša senka i ?eka nas svuda. Uzaludni su svi ?ovekovi napori da se odvoji od te zamke i sagleda je u celosti kako bi je bolje shvatio i savladao.

Ona nam je data kao nekakva tajna ro?enja, duboko srasla sa životom. Nikada je ne?emo ta?no oceniti ni razumeti, ali ipak ?emo pokušavati da je doku?imo, misle?i da ?emo tako do?i do smisla. Ipak, ta zamka je samo povod da gledamo u ?udo života širom otvorenih o?iju.

Amsterdam, maj 1943. Dok lale cvetaju, nacisti?ke trupe sve više stežu obru? oko grada. Poslednji trzaji holandskog pokreta otpora nestaju, a Marajke de Graf i njen muž uhapšeni su i deportovani u koncentracione logore u Nema?koj.

Marajke se našla pred teškim izazovom: mora da bira izme?u spore smrti u radnom logoru ili šanse da preživi ako se pridruži logorskom bordelu.

Sa druge strane žice, SS oficir Karl Miler stiže u logor sa nadom da ?e ostvariti o?eva o?ekivanja o ratnoj slavi. Me?utim, suo?en sa brutalnom rutinom nadležnih i svakodnevicom punom egzekucija i kazni, žudi za bekstvom.

Tada upoznaje Marajke, a njihov susret promeni?e im živote zauvek. Na drugom kraju sveta, u Buenos Ajresu, Lu?ano Vagner našao se u vojnom zato?eništvu tokom argentinskog Prljavog rataPokušava da prona?e na?ine da pruži otpor iz zatvorske ?elije koju možda nikada ne?e napustiti, trude?i se da održi nadu o slobodi. Od Holandije, preko Nema?ke pa sve do Argentine, Holan?anka plete pri?e o tri sasvim razli?ite osobe koje dele jednu tajnu.

Bez obzira na to da li ste po?etnik ili ste spremni za velike kampanje, Britani Henesi vas vodi kroz najvažnije influenserske principe: od pronalaženja li?nog izraza i kreiranja autenti?nog sadržaja, koriš?enja haštagova kako biste ih otkrili, pa sve do angažovanja agenata i monetizovanja li?nog uticaja.

Influenserska strategija se širi u nešto što malo ko može da zamisli, zato je važno da vaše ideje na vreme plasirate i ustoli?ite prisustvo u onlajn-svetu.

Kada se jednom izdvojite iz gomile, izgradite li?ni profil i steknete verne pratioce, otvaraju se mogu?nosti da na?ete posao iz snova sa platom o kojoj ste oduvek maštali!

Zakora?ite sigurno u svet influenserskog marketinga, izbegnite prepreke, osvajajte i kreirajte. Neko mora biti deo slede?eg talasa uticajnih ikona… Zašto da to ne budete vi?

?etiri žene. ?etiri priznanja. Jedno ubistvo. Nešto je pošlo po zlu na ven?anju Benksovih. U luksuznom hotelu u Kaliforniji, umesto uobi?ajenog slavlja, jedan muškarac završio je mrtav, a ?etiri žene, najbolje drugarice sa koledža, priznale su ubistvo i svaka od njih insistira na svojoj verziji zlo?ina. Ali to je nemogu?e, zar ne?

DŽINDŽER jedva uspeva da održi porodicu na okupu, a ovaj vikend uopšte nije predivan beg od stvarnosti kakav je o?ekivala.

KEJT ima dovoljno novca da kupi sve što zamisli. (Dobro, možda ne baš sve.)

EMILI ne može da se otrese svoje reputacije ni uspomena, ali planira da ih dobro zalije pi?em.

LULU ima ?etiri bivša muža, a uskoro verovatno i petog, jer joj sadašnji nešto opasno petlja iza le?a. U napetom preplitanju istine i laži, prijateljstva i izdaje, postavlja se pitanje: koja je od njih najviše kriva?

Uvek postoje dve strane pri?e… I dve strane li?nosti. Eksplozivni triler o posve?enoj ženi, brižnom mužu i šokantnom zlo?inu.

Njihova ljubavna pri?a po?ela je sasvim slu?ajno, susretom na jednoj zabavi u inostranstvu. On je služio u Britanskoj vojsci, ona je bila u poseti svojoj najboljoj drugarici Džo.

Skoro dve decenije kasnije, Medi i Ijan su u braku i imaju divnog sin?i?a ?arlija – žive savršenim životom u savršenoj ku?i u predgra?u.

Me?utim, nakon tajanstvene nesre?e na kampovanju, Medi ?e ostati veliki ožiljak na licu. Po?inje da odlazi na terapiju, gde postepeno otkriva svoje strahove zbog Ijana, zabrinutost za bezbednost njihovog sina, ali i detalje komplikovane i burne prošlosti sa Džo.

Od Balkana do Engleske, od Iraka do Menhetna, i na kraju do porodi?nog doma u Kanzasu, šesnaest godina ljubavi i straha, avantura i sumnji, kulminira u jednom danu.