O IDENTITETU SRPSKOG FILMA U DOMU OMLADINE

Od 28. aprila u Domu omladine Beograd po?inje serijal tribina Identitet srpskog filma – srpski film u 21. veku”, kojim Filmski centar Srbije u saradnji sa ovom institucijom želi da strateški osmisli, koncipira i problematizuje neka od aktuelnih i vitalnih pitanja srpskog filma.

Prva tribina bi?e održana u Velikoj Sali Doma omladine. Urednik serijala je Aleksandar Gatalica, pisac, prevodilac sa anti?kog gr?kog i muzi?ki kriti?ar, a moderator Dragan Nikoli?, filmski reditelj i urednik filmskog programa Doma omladine Beograda. 

Na prvoj tribini govori?e Gordan Mati?, direktor Filmskog centra Srbije, Dan Tana, glumac i producent, Goran Markovi?, scenarista i filmski reditelj, Miroljub Vu?kovi?, urednik sektora za me?unarodnu saradnju Filmskog centra Srbije (FCS), ?or?e Kadijevi?, reditelj, scenarista, istori?ar umetnosti, Miloš Puši?, filmski reditelj i producent, i Nikola Popevi?, odgovorni urednik filmskog i stranog serijskog programa.

Gosti ?e ovom prilikom probati da odgovore na pitanja šta je to identitet srpskog filma i zbog ?ega je on potreban u susretu sa drugim kinematografijama, kao i da li identitet srpskog filma treba tražiti u prepoznatljivosti naše kinematografije na velikim svetskim filmskim smotrama, prepoznavanju matrice koja ?e publiku vratiti u bioskope, ili u velikim produkcijama koje ?e obra?ivati traumati?ne teme novije i dalje srpske prošlosti.

Kona?no, jedna od tema ?e biti pitanje identiteta malih kinematografija u svetu nakon pandemije.

Tribine ?e se održavati jednom mese?no tokom 2021. godine i okuplja?e relevantne goste iz Beograda, Srbije i regiona.

U prose?nom trajanju od jednog ?asa, moderatori tribina ?e probati da sa svojim gostima pruže neke odgovore na aktuelna pitanja srpskog filma. Me?u gostima ?e se na?i reditelji, scenaristi, producenti, teoreti?ari, pisci, distributeri i prikaziva?i, a teme tribina su prilago?ene potrebama mlade generacije.

Tribine pokušavaju da prakti?no doprinesu i pre svega usmere filmske stvaraoce, od pitanja kako do?i do prvog filma, do na?ina distribucije filmova i njihovog prisustva na filmskim festivalima u svetu.