OBALE – ISKREN, ORGANSKI MUZIČKI PROJEKAT ZORANA VELJKOVIĆA

Zoran Veljkovi? Kiza predstavio je svoj novi album za Multimedia Music – Obale. 

Radi se o iskusnom muzi?aru koji u?estvovao u studijskom radu kao i na live svirkama mnogih poznatih muzi?ara sa ovih prostora (U škripcu, Patos, Madam Piano…). Tako?e je sara?ivao sa najpoznatijim beogradskim klubskim bendovima.

 Za album „Obale“ kaže da je iskren, „organski“ projekat, odsviran za jedan dan:

„To je pokušaj da zabeležim emocije nastale kod kumova na sojenici, kroz interakciju sa prirodom, bojama, ambijentom…“

„Kroz iskrenu emociju i u ve?itom traganju za zvukom na elektri?noj i akusti?noj gitari, pokušao sam da ispri?am pri?u nastalu na obalama“ kaže Zoran i dodaje:

„Cilj mi je da prenesem, kroz ambijentalnu svirku, deo impresija, boja i ambijenta kroz razmenu energije sa ljudima, prirodom… Kroz gitaru sam pokusao da ’naslikam’ emocije…“

Na promociji albuma u sredu, 10.novembra u Multimedia Music Record Store, pored autora, govori?e i Rodoljub Stojanovi?, direktor diskografske ku?e Multimeda Music, kao i muzi?ar Saša Ran?elovi? Ran?a.

Deo ekipe koja je u?estvovala na albumu priredi?e i kratku, akusti?nu svirku za prisutne, a album ?e mo?i da se kupi po promotivnoj ceni.

Album „Obale“ na kojem se nalazi ?ak 17 numera, kao digitalno izdanje objavljen je na prole?e 2021.godine za diskografsku ku?u Multimedia Music, a sada je dostupan i kao fizi?ko izdanje i može se kupiti u na svim prodajnim mestima Multimedia Music i online na www.multimedia-music.com.