OBIČNI LJUDI I BAJKE – INSPIRACIJA ZA FILMOVE

Tre?eg dana Festivala evropskog filma Pali?, 19. jula, na konferenciji za medije na Velikoj terasi govorili su Vitalij Akimov, reditelj filma De?ak”, Lajla Pakalnina, rediteljka filma U ogledalu”, i predstavnici mreže AFIFS: Ilija Tati? (Festival evropskog filma Pali?), Sr?an Savi? (Festival gluma?kih ostvarenja doma?eg igranog filma “Filmski susreti” u Nišu), Sanja Coni? (LIFFE Leskovac) Damjana Jovanovi? (Šumadijski internacionalni filmski festival, Kragujevac).

Vitalij Akimov govorio je o nastanku svog dokumentarnog filma, u kome prikazuje svoje porodicu u Arsenijevu, ruskom provincijskom gradu: 

Ovaj film me je zainteresovao jer je to bio na?in da razgovaram sa svojim ocem. Oni nije bio prisutan u mom životu kad sam bio mali. To je prosto bio razgovor posle 23 godine, i tada sam pomislio da bi to trebalo da bude zabeleženo kamerom. Onda sam intuitivno po?eo da razmišljam gde ?u na?i svog glavnog junaka. Tada sam zapisao da je to vrsta filma o jednom de?aku koji nema oca. Kada sam po?eo da radim sa svojim ocem, kod njega je živeo taj mali de?ak, koji je u stvari postao glavni junak mog filma”.

O desetogodišnjem Stepanu, posinku njegovog brata i glavnom protagonisti filma, Vitalij Akimov je dodao: 

?ini mi se da dosta li?i na mene. Okružen je teškom porodi?nom situacijom, ali to njega ne dodiruje. On uspeva da na neki na?in bude sre?an de?ak. Zaista se nadam da ?e sa?uvati tu svoju crtu karaktera, i smatram da moram da preuzmem odgovornost, i da mu pomognem u tome”.  

Lajla Pakalnina je svoj film U ogledalu” zasnovala na poznatoj bajci Snežana i sedam patuljaka”, koju je prevela u savremeni kontekst.

O tome kako je došla na ideju za film, ona je rekla: Prvo sam se zainteresovala za selfije, za sam format. ?ak sam i pokrenula sopsveni fejsbuk nalog samo zbog filma. Morala sam da uvidim kako se ta komunikacija odvija. Selfi sam po sebi je veoma kul stvar. Komunicirate s drugima gledaju?i sebe, i to je zapravo ogledalo. Prvo nisam znala kako da istražim ovu temu, ali onda mi je odjednom sinulo – u Snežani” kraljica govori sa ogledalom, tako da je to zapravo selfi. Tako mi je došla ta bajka, ali to je i arhetip koji znaju svi u svetu. Odlu?ila sam da napravim film koji nije o kraljicama i princezama, ve? da imam krosfit, parkuriste, i da radim stvari koje su savremenije. Ali to je na neki na?in isto”.

?etvrtog festivalskog dana, u utorak 20. jula na Letnjoj pozornici na Pali?u, u Glavnom takmi?arskom programu u 21h ?e biti prikazan film „ Prirodna svetlost” ma?arskog reditelja Deneša Na?a, a u 23h ?uvar brata svojega” turskog reditelja Ferita Karahana.

U selekciji „Paralele i sudari”, u bioskopu Abazija na Pali?u ?e biti prikazani filmovi „Duga” crnogorskog reditelja Aleksandra Vujovi?a (17h), „No?na smena” Reinisa Kalvinša iz Letonije (17:15) i „?asovi nema?kog” bugarskog reditelja Pavela G. Vesnakova u 19 ?asova.  

Foto: Igor Irge