OD 23. OKTOBRA – FESTIVAL SAVREMENOG PLESA I PERFORMANSA KONDENZ

?etrnaesto izdanje Kondenza – Festivala savremenog plesa i performansa, pod sloganom “Horizontalna rasprostiranja“, održava se ove godine od 23. do 31. oktobra na nekoliko lokacija u Beogradu.

Program ovogodišnjeg Kondenza je susret tema kojima se saradnici Stanice Servisa  za savremeni ples, organizatora festivala, i akteri nezavisne plesne scene, bave u ovom vremenu post-pandemije i post-tranzicije, u pokušaju da podrže razli?ita istraživanja aktera doma?e plesne scene, ali i u nameri da barem popišu, markiraju i pokrenu sve one nedostaju?e sistemske procese koji su neophodni da bi ovdašnja scena kao umetni?ki, (kulturno)politi?ki i ekonomski habitus mogla da se dalje razvija.

Svi program Kondenza su besplatni, a oni koji se održavaju
u Magacinu i u Centru za kulturnu dekontaminaciju
su dostupni licima u invalidskim kolicima.

Festival u subotu 23. oktobra u 19 ?asova, na mestu iznena?enja, otvara predstava “dragON aka PHOENIX” kolektiva Steam Room (Aleksandar Georgiev, Žana Pen?eva i Darío Barreto Damas). Zloupotrebljavajuc?i doslovnost i pozajmljujuc?i logiku muzi?kog pozorišta, ovo delo problematizuje potencijalne apsurde koreografije i plesa.

Program u nedelju 24. oktobra, od 18 ?asova u Magacinu (Kraljevi?a Marka 4) otvara predstava “Jagode sa šlagom” Jovane Stoji? i ?or?a Živadinova Grgura. Jagode sa šlagom predstavljaju estetski, plesni performans dvoje prijatelja, saradnika i umetnika, koji suptilno objektifikuju svoje telo uglavnom bez me?usobnog kontakta, uz svesno odabranu i naglašenu dihotomiju muško-žensko.

U 20 ?asova u Ostavinskoj galeriji (Kraljevi?a Marka 8) na programu je video i prostorna instalacija “Tender Fight 2020” Anje Dubljevi?, Marje Christians i Kasie Kanije, performans koji se nikada nije dogodio, izveden u online formatu.

U ponedeljak 25. oktobra, u 20 ?asova u Malom pozorištu Duško Radovi? (Aberdareva 1) bi?e izvedena predstava “Kolo” koatuora Simonide Žarkovi?, ?or?a Živadinovi?a Grgura, Jane Milenkovi?, Isidore Popovi?, i Jovane Stoji?.

U umetni?kom istraživanju i radu na predstavi “Kolo”, mladi autori i autorke bavili su se preispitivanjem savremenih manifestacija zajedništva, sa fokusom na fizi?ke aspekte njegovog ispoljavanja kroz plesnu praksu, a na osnovu iskustava kroz koja su zajedno prošli kao polaznici Stani?inog obrazovnog programa „Puzzle“ tokom prethodnih godina.

“Kolo” koatuora Simonide Žarkovi?, ?or?a Živadinovi?a Grgura, Jane Milenkovi?, Isidore Popovi?, i Jovane Stoji?

Program u utorak, 26. oktobra u 18 ?asova Magacinu, otvara performans “Yoke: Sound poems and shadow work performed by MM” ?uvene umetnice Myriam Van Imschoot i njenog partnera Marcusa Bergnera, tridesetominutna zbirka kratkih komada proizašla iz rezidencijalnog programa StationOne u Magacinu tokom leta 2021.

Za 21 ?as istog dana zakazana je online projekcija videa “Ditirambi, plesna izvedba pisanja” (Jelena Vuksanovi?, Marko Mili?, Milisava Petkovi?), u kome se autori i autorke bave pitanjima  na kakve je pokrete podstaknuto telo koje piše, kako se ponaša telo disciplinovano pismenoš?u i konvencijama prenošenja pri?a, i može li se narator prepustiti zanosu i istovremeno ga marljivo pretakati u razumljive re?i.

U sredu 27. septembra, u 18 ?asova u Magacinu bi?e održana prezentacija NAM ChoreoLab, modularne istraživa?ke koreografske laboratorije ?iji je cilj ponovno ?itanje Pokreta nesvrstanih – kroz istori?nost „dana buduc?e prošlosti“, kao i hitnosti trenutnih svrstavanja i antagonizama, u odnosu na aktuelne dekolonijalne i feministi?ke kritike i borbe, te u skladu sa politi?kim i kulturnim, ali i koreografskim (samo)upravama.

U 20 ?asova bi?e prikazan video intervju sa Dalijom A?in Thelander, jednom od osniva?ica Stanice, kao  nastavak serije video intervjua koje je pokrenula Stanica u okviru svog rada na arhiviranju plesne scene u Srbiji. Nakon video projekcije sledi razgovor sa autorkom Milicom Ivi?.

U ?etvrtak 28. oktobra, program u Magacinu otvara predstava sa decom i za decu “Tu sam ispod polovine kapi” (autorski tim: Jovana Raki?, Marko Mili?, Milica Pisi?, Jana Milenkovi? i Milena Todorovi?), s izvo?enjima od 14:30, 16:30 i 18 ?asova. Predstava se bavi pogledom jedne devoj?ice na njen unutrašnji svet i onaj koji je okružuje, a u sebi sadrži elemente savremenog plesa i instalacije.  Od 20 ?asova u Galeriji legat Milice Zori? i Rodoljuba ?olakovi?a (Rodoljuba ?olakovi?a 2) na festivalskom repertoaru je predstava “Dowl” Sonje Pregrad iz Zagreba. Koreografski se ovaj projekat ispisuje grupnim radom, koriste?i i upli?u?i raznovrsne koreografske i plesne forme, od unisonog kao klasicisti?ke forme plesa, rejva, folklora, dekodiranja vizuelnih prikaza danse macabre-a, te ih izvr?e jedne u druge, u gra?enju kompleksne ekogeometrije koreografije kompozitnog tela.

U petak, 29. oktobra u 17:30 u Ostavinskoj galeriji na programu je predstavljanje rada u nastajanju “Ples do nove zore” (autori Bojan ?or?ev, Igor Koruga, Siniša Ili?, Mirjana Dragosavljevi?, Marijana Cvetkovi?) Kroz prostornu instalaciju koja ?e biti postavljena u Ostavinskoj galeriji od 25. do 31. oktobra i performativnu prezentaciju koja ?e se održati 29. oktobra, autori se bave temama kao što su – ko ima pravo na umetnost, kome ona pripada i kome je ona potrebna. Istog dana u 20 ?asova, u UK Vuk bi?e odigrana predstava „Loše društvo“ (autor Vito Weis), u kojoj se autor bavi mnogim goruc?im pitanjima vremena u kome živimo, dok ga prati muzika iz drugog doba – doba sa druga?ijom epidemijom.

U subotu 30. oktobra od 10 do 14 ?asova u Magacinu, na Kondenzu ?e biti održana radionica za tinejdžerke “?iji je sram?” Jasne Jasne Žmak. Na ovoj radionici ?e polaznice kroz niz jednostavnih zadatak, imati prilike da zajedno bolje upoznaju vlastiti sram vezan uz naša tela, videti kako uti?e na naše ponašanje i pokušati ga bolje razumeti kako bi se, možda, barem malo smanjio.

U 17 ?asova u Magacinu bi?e održan i program “Feministki?ki pejzaži” na kome ?e koreografkinja Ana Dubljevi? i dramaturškinja Jasna Jasna Žmak predstaviti svoje nove knjige koje povezuje jasna feministi?ka potka.

Festivalski program za 30. oktobar ?e zatvoriti predstava “Precarious Moves” (autor Michael Turinsky), u 20 ?asova u Centru za kulturnu dekontaminaciju. U središtu ovog solo performansa umetnika u invalidskim kolicima, koji je podjednako biografski koliko i konceptualni, leži preispitivanje autorovih li?nih, ali i urgentnih kolektivnih zahteva i potreba u pogledu pokretljivosti i mobilizacije.

Poslednji festivalski dan, nedelja 31. oktobar, bi?e otvoren predstavom “Daikon, esej u pokretu o plesa?kom telu” Sanje Krsmanovi? Tasi?, koja ?e biti izvedena u Magacinu u 17 ?asova. Ovo delo ima kao temu telo plesa?a kao osnovno sredstvo i instrument izražavanja.

Od 18 ?asova bi?e izvedena predstava “Ja i dalje hodam” Jelene Jovi?. Iz maglovite staze kojom se krenulo u ovoj solo predstavi, odvojila su se (skoro neprimetno) dva puteljka, jedan put prividne bezbrižnosti i glamura i drugi put nemaštine i iscrpljenosti.

U 20 ?asova na programu je predstava Marka Pejovi?a  “O iscrpljivanju ili Plutanje izvan sopstvenih granica“, koja pokušava da fokusira izvore koji nas dovode do stanja bez volje, dok istovremeno upu?uje na na?ine kako da obnovimo svoju snagu, kao i kako se efekti ovih napora mogu oja?ati kroz zajedni?ko delovanje.

Tokom svih festivalskih dana, u Magacinu ?e biti postavljena video instalacija „Iz tela za telo“ Aleksa Zaina. Instalacija prikazuje dve struje interesovanja – kako ples i plesne prakse mogu da pomognu zajednici i ljudima koji nisu profesionalni plesa?i, tj. kako ples može biti koristan za svakoga.