OKTOBARSKE IZLOŽBE: OTVARANJE BEZ OTVARANJA

U skladu sa trenutnom epidemiološkom situacijom i njenim razvojem Oktobarske izložbe u Kulturnom centru Beograda bi?e otvorene uz mere opreza sutra, od 19.00 do 21.00.

U Galeriji Artget otvara se izložba fotografija pod nazivom Ku?ni bioskop (Home Theatre), autora Hrvoja Slovenca, hrvatsko-ameri?kog fotografa koji živi i radi u Njujorku.

Slovenc je magistrirao fotografiju na Yale University School of Art (2010).

Izlagao je, pored drugih mesta, u Muzeju savremene fotografije u ?ikagu, Muzeju suvremene umjetnosti u Zagrebu, Muzeju Nacionalne akademije u Njujorku, Palati umetnosti u Belo Horizonteu, Münchner Stadtmuseum u Minhenu i Muzeju Bronksa.

U fotografijama Hrvoja Slovenca iz serije Home Theatre / Ku?ni bioskop, Aleksandar Kosti?, umetni?ki direktor Galerije Artget u vidi izvesnu vezu sa Rembrantovom slikom ?as anatomije dr. Nikolasa Tulpa.

Izloženi radovi su vlasništvo Muzeja za umjetnost i obrt u Zagrebu.

U Likovnoj galeriji otvara se izložba umetnika Uroša ?uri?a, pod nazivom Poslednja izložba savremene umetnosti.

Kao umetnik koji je ve? tri decenije prisutan na sceni, Uroš ?uri? kontinuirano uspeva da ostane izvan svih ustaljenih pravila, umetni?kih okvira ili pravaca. Još 1994. kada je zajedno sa Stevanom Markušem napisao Manifest Autonomizma, ?uri? je postavio temelje svoje ideologije i od tada svoj izraz i poetiku razvija veran isklju?ivo sopstvenim uverenjima o umetnosti koja odražava (klasno) društvo u kome nastaje.

?uri?evi radovi, i kada  nastaju u jednom od najtradicionalnijih medija, slikarstvu uvek odražavaju savremeni trenutak i referišu na aktuelnu društveno-politi?ku situaciju, klasnu neravnopravnost, egzistencijalne probleme, koji su ?ini se, ne samo savremeni, nego i vanvremenski.

Poslednja izložba savremene umetnosti predstavi?e beogradskoj publici po prvi put ?uri?eve radove iz ciklusa Umetnost za klasno društvo, zapo?etog 2012, zajedno sa najnovijim radovima. Intrigantan naziv izložbe pokre?e brojna pitanja o fenomenu savremenog i kontradiktornosti koju termin savremena umetnost nosi u sebi. Kako definisati savremenost, koliko ona traje, kada prestaje i šta dolazi posle?

Sam umetnik kaže:

“Savremena umetnost u sebi sadrži klicu sopstvene smrti, ali pošto nema ništa bolje na vidiku ona se obnavlja. Sli?no kapitalizmu, prolazi kroz cikluse rasta i propasti koja služi kao mehanizam autokorekcije koji obezbe?uje trajni opstanak sistema”.

Uroš ?uri? je studirao istoriju umetnosti na Filozofskom fakultetu i slikarstvo na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu. Diplomirao 1992. i magistrirao 1998. na slikarskom odseku FLU u Beogradu.

U Galeriji Podroom otvara se izložba pod nazivom Zenit, gde ?e biti izloženi radovi Siniše Radulovi?a, iz Podgorice, koji je diplomirao i magistrirao na Fakultetu likovnih umjetnosti na Cetinju. Dobitnik je Nagrade „Mil?ik“ YVAA (2017).

Polaze?i od ?injenice da živimo u vremenu post-istina, radovi objedinjeni na izložbi pod nazivom Zenit, nastaju kao hibridne forme realnosti konstituisane od ekstrema. Religijske dogme, nau?ne ?injenice, teorije zavere i paranormalni fenomeni oblikuju poetski narativ ?ija je polazišna ta?ka li?no iskustvo, u kojem se autorstvo preta?e u o?instvo.

Oktobarske izložbe ?e biti otvorene do ?etvrtka 5. novembra.

Na dan otvaranja oktobarskih izložbi, od 19.30 do 20.15, na platou ispred Kulturnog centra Beograda, održa?e se plesno-narativni performans Zajedno razdvojeni (Together Apart), autorke Nede Kovini?.

“Together apart” plesno-narativni perfromans suo?ava kako u?esnike, tako i publiku sa (ne)mogu?noš?u izvo?enja i komunikacije u vremenu pandemijske kulture. Kako plesati, kako praktikovati zajedni?ko kroz igru, kada je telesno distanciranje ultimativni performans?

Prvobitno zamišljen u kontekstu izložbe “Šta biste dali za poslednjeg svica?” održane u galeriji Podroom tokom jula 2020. godine odložen je bio zbog uvo?enja vanrednih mera usled pogoršanja epidemiološke situacije i bi?e izveden na dan otvaranja oktobarskih izložbi u KCB-u. Sada, posle dva meseca, kada ve? adaptirani živimo civilizaciju pod kovid-19 krizom, fokus je na pitanju „Da li vam je bolje ili gore u vremenu korone?“

Kako bi se izbegle uobi?ajene gužve, zvani?nog otvaranja ne?e biti, a broj posetilaca je ograni?en na najviše deset osoba u galeriji.

Apelujemo na sve posetioce da budu odgovorni prema sebi i drugima i poštuju sve mere zaštite, kao što su nošenje zaštitnih maski, održavanje bezbedne razdaljine i što ?eš?e koriš?enje dezinfekcionih sredstava.