OMAMA – ROMAN O CRNJANSKOM – 5.000-to izdanje LAGUNE

Oh, koliko se samo ?ekalo da se u knjižari Delfi SKC ponovo okupe pisci koji imaju šta da kažu s jedne strane, i publika koja ih jedva ?eka sa novim delima s druge strane…

I desilo se, najzad: desilo se da 5.000-ti naslov izdava?ke ku?e Laguna bude predstavljen u ?etvrtak, 10. juna. Pisac Slobodan Vladuši? predstavio je svoj istorijski triler „Omama“, u kome je jedan od junaka Miloš Crnjanski. Ova knjiga je njegov li?ni pokušaj da odgovori na pitanje ko je bio veliki pisac, odnosno da ?itaocu stvori neku vrstu doživljaja njegove li?nosti.

„Svi ljubitelji Crnjanskog, obi?ni poklonici ili oni kojima je predmet istraživanja, imaju svoje odgovore ko je Crnjanski, koji se u velikoj meri razlikuju. Na?in da veliki pisac ostane prisutan u kulturi nije da ostaje kao balzamovani leš kome se klanjamo nego da ga doživljavamo kao zagonetku, i neprekidno pokušavamo da damo odgovor ko je bio taj ?ovek i zašto je veliki pisac“, rekao je Vladuši?.

U razgovoru o „Omami“ Vladuši? je primetio da se pisci pojavljuju kao junaci dela drugih pisaca možda zato što ih danas ne doživljavamo kao kanonske autore prema kojima imamo strahopoštovanje, nego kao prijatelje iz prošlosti. „Crnjanskog doživljavam kao prijatelja iz prošlosti. U ne?emu mu se divim, nekad mi malo ide na živce, ali ova knjiga je nastavak tog prijateljstva“, naglasio je Vladuši?.

Urednica romana Jasmina Radoji?i? rekla je da „Omama“ funkcioniše kao zasebna celina, ali da je i svojevrsni nastavak Vladuši?evog „Velikog juriša“, jer poseduje odre?ene reference na nivou re?i, toponima, poput Kajmak?alana i likova koji su u prethodnom romanu bili dominantni a u „Omami“ prolaze kao nekakve sene.

O knjizi su govorile i Vladuši?eve kolege pisci Vladimir Kecmanovi? i Dejan Stojiljkovi?.

Pisac Vladimir Kecmanovi? rekao je da se Vladuši? kao esejista i docent srpske književnosti od svoje prve knjige razvijao, a da sada definitivno možemo da kažemo da je opravdao smisao svog bavljenja prozom i da od Milorada Pavi?a do Vladuši?a ne postoji teoreti?ar koji se okušao u prozi, a koji je to uspeo. „Roman ’Omama’ je postigao najve?u do sada kompozicionu doslednost i ritam, koji najobi?nijeg ?itaoca i najobrazovanijeg naprosto veže za ?itanje. To po mom mišljenju jeste vrhunska odlika književnosti. Da funkcioniše na više nivoa i da ?italac može da prona?e svoj nivo ?itanja“, rekao je Kecmanovi?.

Pisac Dejan Stojiljkovi? je ocenio da je „Omama“ vrlo efektan, primamljiv triler, ?iji po?etak odmah vu?e ?oveka da ?ita. „Predvi?am ’Omami’ još ve?i uspeh kod ?italaca od ’Velikog juriša’. Kad film flopne, kažu u Holivudu da se povezao sa publikom. Pratio sam komentare na mrežama i ovaj roman ?e još više da se poveže sa publikom. Bi?e ?itan“, zaklju?io je Stojiljkovi?.

„Omama“ je delo zasnovano na prou?avanju gra?e o životu i stvaralaštvu Crnjanskog (1893–1977), ali su sam zaplet i glavni junak i pripoveda? Miloš Verulovi? plod Vladuši?eve mašte. U Berlinu 1928. godine bezimeni radnik dolazi u poslanstvo Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca kako bi prijavio nestanak svog prijatelja, pa Crnjanski kao ataše za kulturu i Verulovi?, vojni savetnik u poslanstvu i heroj sa Kajmak?alana, kre?u u potragu za iš?ezlim ?ovekom. Trag ih vodi od luksuznih berlinskih restorana i bu?nih džez kabarea do zapuštenih kvartova po kojima se vuku uživaoci opijata.