OMAŽ FEĐI STOJANOVIĆU NA BELEFU

Jelena Gavrilovi?, Aljoša Vu?kovi?, Gorica Popovi?, Gordan Ki?i?, Vlada Mari?i? i Ljubisav Milunovi? nastupi?e u okviru BELEF festivala u scenskom izvo?enju posve?enom nedavno preminulom glumcu Fe?i Stojanovi?u.

Scensko ?itanje dela “Ja, Fe?ica” u režiji Erola Kadi?a bi?e održano u utorak 6.jula u 19.30 na sceni  „Mira Trailovi?“ Ateljea 212.

Ovo izvo?enje posve?eno je uspomeni na dramskog umetnika Fe?u Stojanovi?a i sve umetnike i prijatelje koji su nas napustili u ovim teškim vremenima.