ONLINE DISKUSIJA O BLOKU 45 NA PROGRAMU 16 BEOGRADSKE INTERNACIONALNE NEDELJE ARHITEKTURE

U sredu 19. maja u 16:00h, u okviru 16. Beogradske internacionalne nedelje arhitekture – BINA, bi?e održana online diskusija o ?etiri idejna rešenja za nova mesta okupljanja lokalne zajednice u bloku 45. Diskusija je otvorenog tipa i organizatori pozivaju lokalnu zajednicu, kao i sve druge zainteresovane gra?ane da se nakon kratkog izlaganja projekata uklju?e u diskusiju putem Zoom linka (Meeting ID: 882 6269 2688, Passcode: 689003).

Predstavnici lokalne zajednice ?e putem društvenih mreža obezbediti uvid u projekte lokalnoj zajednici, gde ?e biti otvorena mogu?nost za komentarisanje ovih projekata.

BINA tim je stupio u kontakt sa razli?itim udruženjima gra?ana poput Fortyfiver”, Za naš kej”, Blok45 – Info” i Blok 45” i u saradnji sa njima je sproveo online anketu o mestima u otvorenom javnom prostoru u Bloku 45 gde lokalna zajednica najviše voli da se okuplja i provodi vreme. Na osnovu 73 popunjena anketna formulara formirane su smernice i odabrana su ?etiri poligona za izradu idejnih rešenja novih mesta okupljanja lokalne zajednice. Na idejnim rešenjima su tokom dve nedelje radila ?etiri tima studenata (14 studenata) sa II i III godine Osnovnih akademskih studija i I i II godine Master akademskih studija sa Arhitektonskog fakulteta Univeziteta u Beogradu.

Me?u odabranim projektima našli su se Igra modula” (autori: Milica Brajovi?, Ajša ?uki?, An?ela E?imovi?, Eli Janja Stojanovi?), ?ije predloženo rešenje predvi?a postavljanje modularne strukture oko tri glavna centra na lokaciji, Scene 45” (Tamara Mladenovi?, Filip Mijailovi?, Anica Trajkovi?, Julijana Radovanovi?) koji se zasniva na obnovi i aktiviranju centralne ta?ke bloka 45, na preseku šetališta Lazaro Kardenasa i glavnog severnog ulaza u blok, Tok 45” (Anja Ljuji?, Isidora Toropov) zamišljen kao multifunkcionalni prostor pored fudbalskog terena kluba FC Sava 45”, i Hub 45” (Milana Toki?, Jovana Caki?, Aleksa Risti?, Tatjana Argakijev) u prostoru izme?u stambenih zgrada, zamišljen kao novo mesto okupljanja zajednice na inovativan na?in.

Mentorski tim su ?inili konsultanti Jelena Ivanovi?-Vojvodi? i Aleksandra Stupar, gostuju?i kriti?ar Žaklina Gligorijevi?, koordinator procesa: Predrag Jovanovi?, saradnici Tamara Vukovi? i Stefan Slavi?, i predstavnici lokalne zajednice Jelena Mili?-Zlatkovi? i Marko Lili?.

Projekat je podržan od strane Višegrad fonda (2020–2022).