OPROSTI, SONJA, ČAČAK TE NE VOLI, ALI TE ČAČANI VOLE

Malo je dana kada ?a?ani (barem oni koji se bave kulturom) mogu da kažu da se stide.  Jedan od takvih dana bio je 12. februar.

Baš tog dana Komisija za odre?ivanje naziva ulica u gradu na Zapadnoj Moravi nije usvojila predlog da jedna od ulica u ovom gradu dobije ime po glumici Sonji Savi?.

Iako je stotinak ulica dobilo nazive, za legendarnu glumicu, i pored inicijative koja je Gradu ?a?ku upu?ena pre osam godina, nije bilo mesta.

Ako mislite da je u pitanju šala – grešite. ?a?anska vlast se Sonje Savi? – stidi. Kako druga?ije objasniti odluku da zbog “na?ina života koji je vodila Sonja Savi?” ne da nekoj od ulica naziv po njoj.

Predlog da neka od ulica dobije ime žene koju i danas ljudi imitiraju “igraju?i” njenu repliku iz filma “Mi nismo an?eli” (“Nikola, nisam ti ja majka…”) – prema tvrdnji Komisije za odre?ivanje naziva ulica – nije imao potrebnu ve?inu.

“…Postoji mogu?nost da kada na red do?u naselje Donja Gorevnica ili gradski park, neko od njih dobije ime po Sonji Savi?. Bilo je još predloga koji nisu imali ve?inu.”

“Jedno od objašnjenja je bilo da kada bi Sonja Savi? dobila ulicu, to ne bi bila dobra poruka mladima zbog na?ina na koji je živela”, kaže za N1 Violeta Markovi?, odbornica u Skupštini ?a?ka.

“Ve? sam jednom pitala Komisiju, a i sada bih ponovo, da li treba da preispitaju sve nazive ustanova kulture i ostale umetnike koji su živeli na svojstven na?in i imali neke poroke, jer ih svaki ?ovek ima“, isti?e Markovi?.

Predrag Živkovi?, kustos u Galeriji “Nadežda Petrovi?” u ?a?ku i jedan od ljudi koji su u?estvovali u pokretanju peticije pre osam godina, kaže da je ona u potpunosti uspela, jer je veliki broj gra?ana bio za to da Sonja Savi? dobije ulicu. Ali, inicijativa se nikada nije pojavila u lokalnoj skupštini.

“Ta stigma, odnosno fama koja prati njen privatni život je izgleda još uvek suviše jaka za neke donosioce odluka da je uvrste u dnevni red. O?igledno da nismo spremni da odvojimo ne?iji privatan život i njegov doprinos u umetnosti i kulturi“, ocenjuje Živkovi?.