OSAM SRPSKIH DOKUMENTARACA JURI NAGRADU BELDOCSA

U srpskom takmi?arskom programu predstoje?eg 13. Me?unarodnog festivala dokumentarnog filma Beldocs, koji ?e biti održan od 3. do 10. septembra u Beogradu i onlajn, bi?e prikazano osam doma?ih filmova uglavnom mla?ih autora, koji potvr?uju žilavost ovdašnje dokumentarne produkcije.

Nakon svetske premijere na prestižnom IDFA festivalu i projekcije u Muzeju modernih umetnosti MoMA u Njujorku u okviru Doc Fortnight, Beldocs otvara „Govori da bih te video” u kojem rediteljka Marija Stojni? istražuje zvu?ne krajolike Radio Beograda, jedne od najstarijih radio-stanica u Evropi.

Postavljen na granicu izme?u opservacijskog dokumentarca i jedinstvenog perceptivnog iskustva, ovaj film kroz sinesteziju re?i, šumova, muzike, tišine i svetla, uvodi gledaoce u svet radiofonskog zvuka koji ?ini da se se?amo, promišljamo i razumemo svet i sebe.

 

„Potreba za mržnjom” Filipa ?olovi?a je intimna ispovest reditelja o gubitku brata koji je svirepo ubijen u tu?i ispred jednog beogradskog splava.

Kroz ovaj i druge sli?ne slu?ajeve, u kojima su bez razloga stradali ljudi, autor istražuje korene bezrazložnog nasilja.

„Potreba za mržnjom” je dokumentarac koji traga za odgovorima na pitanja: kako se stvara i širi mržnja i kako smo, kao društvo, lako pristali na nasilje koja nas okružuje.

„Viktorija, 15” Mine Petrovi? je pri?a o petnaestogodišnjoj Viktoriji, bubnjarki iz Smedereva, ?ija se strast prema muzici rasplamsava tokom Rok kampa za devoj?ice na Islandu.

Me?utim, iako ostvari kontakte, povratak u rodni grad je poga?a, ali je se?anja na blisku prošlost motivišu da nastavi sa sviranjem i školovanjem.

„Bugarski san” Sr?ana Šarenca, realizovan u bosanskohercegova?ko-srpsko-hrvatskoj koprodukciji je pou?na pri?a o Petri koja odbija da prihvati okolnosti prevremene penzije, ve? kao pripadnik nove generacije „seniora” smatra da život ne prestaje starenjem.

Na prevremenu penziju u Nema?koj ona gleda kao na po?etak novog poglavlja u životu, pa odlu?uje da ostavi sve za sobom i preseli se u Isto?nu Evropu.

 

„Pripadnost” Tee Luka? je lirski dokumentarac o kolektivno krivim, a nevinim individuama u Vojvodini koja je svedo?ila strahotama tokom Drugog svetskog rata. Ova vizuelna oda severnoj srpskoj pokrajini potvr?uje kako rat stavlja na test odnose komšija i otkriva najgore i najbolje u ljudima.

U „Drenjinama” Nikole Stojanovi?a smrt voljenog psa ponovo okuplja autorovu porodicu. Usamljena sredove?na majka, njen bivši muž, njegov senilni otac i njena tetka fascinirana modernom tehnologijom, zajedno odaju po?ast psu i prise?aju se zajedni?ke prošlosti.

„Blizanci satkani od sna” Seada Šaboti?a i Lee Vahrušev prati grupu osu?enih lica na izdržavanju kazne u Okružnom zatvoru u Beogradu. Mislima usmerenim na supruge i decu, osu?enici preispituju svoje odluke, dok sanjaju slobodu i ponovni zajedni?ki život sa svojim porodicama.

„Zaklinjem se” prati pri?u o odlasku Igora, devetnaestogodišnjeg Beogra?anina, na odsluženje vojnog roka u Varaždinu, u osvit raspada Jugoslavije. Film Nikole Dragovi?a i Milutina Petrovi?a prati i njegov povratak iz rata i njegovo vi?enje celog iskustva iz današnje vizure zrelog ?oveka.

U okviru Srpskog takmi?arskog programa bi?e dodeljene nagrade za najbolji dokumentarni film, najbolju fotografiju i najbolju montažu. Pokrovitelj ovih nagrada je Filmski centar Srbije, a dobitnicima ?e biti dodeljeni iznosi od dva puta po 500 i 2.000 evra.

Doma?a ostvarenja ?e posebno mesto imati i u Beldocs Industry programu, gde ?e biti predstavljeno osam srpskih dokumentarnih projekata u okviru Serbian Docs in Progress.

Oni ?e biti predstavljeni me?unarodnim filmskim profesionalcima, agentima prodaje, distributerima, producentima, predstavnicima televizija, drugih evropskih festivala, preko live streaminga iz prostora Nova Iskra Workspace Dor?ol.

Me?u doma?im projektima iz ovog programa, priliku da dobiju inostranu podršku ima?e „Topli film” Nikole Ljuce i Dragana Jovi?evi?a, „Im People, I’m Nobody” Svetislava Dragomirovi?a, „?ovek peva posle rata” Ane Otaševi?, „Bez” Luke Papi?a, „Z?c iz limenog šešira” Ivana Bereša, „I, gde je taj princ na belom konju?” Sonje Raki?, „Kadiš za Lotiku” Irene Škori? i „Prizori iz života džukca” Tanje Brzakovi?.

Trinaesto izdanje Beldocsa, koje je odloženo zbog pandemije korona virusa, umesto u maju bi?e održano od 3. do 10. septembra u Beogradu i onlajn.

Više informacija o Srpskom takmi?arskom programu možete pogledati na zvani?nom sajtu Beldocsa.

Foto: Beldocs promo