OSNIVA SE SAVEZ SRPSKIH PISACA

U petak su u konaku knjeginje Ljubice otvoreni 58. Beogradski me?unarodni susreti pisaca, na kojima u?estvuju književnici iz Azerbejdžana, Slova?ke, Rusije, Bugarske, Gr?ke, Rumunije i Republike Srpske.

Manifestaciju je otvorio Goran Vesi?, zamenik gradona?elnika Beograda, koji je podsetio da je Grad nedavno doneo odluku o osnivanju nagrada Beogradski pobednik za najbolji roman i “Duško Radovi?” za de?ju književnost i da se u ovom trenutku priprema podizanje spomenika Meši Selimovi?u, Milošu Crnjanskom, Jovanu Jovani?u Zmaju i Vasku Popi.

Završava se i obeležje posve?eno Aleksandru Deroku, koji je, pored svega, bio i pisac:

– San grada Beograda je da se napravi ku?a srpskih pisaca, mesto gde bi se nalazili legati naših najzna?ajnijih književnika. O tome se pregovara sa Vojskom Srbije, da eventualno preuzmemo zgradu koja se nalazi na uglu Resavske i Nemanjine, prekoputa budu?eg Muzeja grada Beograda. Tu bi mlade generacije mogle da vide radne sobe pisaca, digitalizovane rukopise, a to bi bilo mesto i za književne ve?eri i doga?aje.

Zamernik predsednika UKS Miloš Jankovi? najavio je realizaciju strateškog projekta, koji je UO UKS koncipirao i usvojio, a ti?e se stvaranja Saveza srpskih pisaca i prijatelja srpske književnosti. Bio bi to oblik okupljanja književnih stvaralaca i poštovalaca srpskog jezika okupljenih oko ideje o?uvanja ?irili?kog pisma.

– Naše kolege pisci koji pišu na srpskom jeziku, i ne samo ?irili?kim pismom, kako oni u BiH, RS, Crnoj Gori, Hrvatskoj, Severnoj Makedoniji, Ma?arskoj i Rumuniji, tako i oni u mnogim zemljama u rasejanju, ali i svi koji srpsko knjževno i kulturno nasle?e poštuju i neguju, trebalo bi da imaju svoju esnafsku, strukovnu organizaciju – rekao je Jankovi?.