OTAC U TRCI ZA NAGRADU EVROPSKE FILMSKE AKADEMIJE

Film Srdana Golubovi?a “Otac ” nalazi se na zvani?nom spisku 32 filma koji su selektovani za eventualne nominacije za nagradu Evropske filmske akademije za najbolja postignu?a u raznim kategorijama.

Drugi deo spiska bi?e objavljen u septembru ove godine, ?ime ?e onda biti obuhva?eni i filmovi koji su imali potvr?enu  premijeru imali do 31. maja, bilo na festivalima ili u bioskopima, a do ?ega nije došlo usled aktuelne pandemije i epidemiološke krize, ali pod uslovom da imaju premijeru (u bioskopima ili onlajn) do kraja novembra 2020. godine.

Obe tranše sa?ini?e potpunu listu  celove?ernjih igranih filmova preporu?enih za nominacije za pomenute nagrade Evropske filmske akademije. Filmove je odabrala komisija koju ?ine ?lanovi Evropske filmske komisije i pozvani stru?njaci.

Film Otac je svetsku premijeru imao na ovogodišnjem Berlinskom filmskom festivalu, u zvani?nom programu „Panorama“. Novi Golubovi?ev film nastao je kao koprodukcija Srbije, Francuske, Nema?ke, Hrvatske, Slovenije i Bosne i Hercegovine, i uz podršku Filmskog centra Srbije. Film je prikazan i na me?unarodnim filmskim festivalima u Sofiji, Jerusalimu i Kluž (u Rumuniji – Me?unarodni filmski festival Transilvanija.

Otac je u Berlinu dobio dve nagrade. Pripala mu je Nagrada publike, koja je po 22. put dodeljena najbolje ocenjenom filmu u programa Panorama. Gledaoci su tokom trajanja festivala bili u prilici da ocene filmove u okviru ovog programa (ove godine ih je bilo 36 u konkurenciji), a film sa najvišom prose?nom ocenom proglašen je za najbolji – ove godine u igranoj konkurenciji najvišu prose?nu ocenu je imao upravo naš predstavnik. Uz to, Ekumenski žiri na Filmskom festivalu u Berlinu odlu?io je da najboljim u programu „Panorama“ proglasi upravo film Otac.

Na ovogodišnjem FEST-u Nagrada za najbolju mušku ulogu pripala je Goranu Bogdanu za lik Nikole Stojkovi?a  u ovom ostvarenju Srdana Golubovi?a.

Oca Nikolu u filmu tuma?i Goran Bogdan, dok su uloge dece poverene Ajli Šanti? i Muharemu Hamzi?u, koji su prvi put na filmu, nakon što su prošli kasting u kome je u?estvovalo više od 250 dece. Ostale uloge tuma?e: Boris Isakovi?, Nada Šargin, Milica Janevski, Vahid Džankovi?, Jovo Maksi?, Nikola Rako?evi?, Milan Mari?… Scenario za film potpisuju Srdan Golubovi? i Ognjen Svili?i?, direktor fotografije je Aleksandar Ili?. Film je montirao Petar Markovi?. Kostimografkinja je Ljljana Petrovi?, a scenografi Goran Joksimovi? i Predrag Petrovi?. Muziku za film je komponovao Mario Šnajder.

Foto: Maja Medi?