OTVOREN LEGAT PRIMABALERINE IVANKE LUKATELI

U sve?anoj atmosferi otvoren je legat sa prigodnom izložbom primabalerine i baronese Ivanke Lukateli (1948) u Sve?anoj sali Udruženja za kulturu, umetnost i me?unarodnu saradnju Adligat.

Otvaranju legata prisustvovao je Ljubiša Risti?, kao i baletska trupa KPGT-a koju ve? godinama obu?ava Lukateli, koja je ovom prilikom izvela prigodan program.

Na prigodnoj izložbi su prikazani vredni materijali iz legata, u kojem se, izme?u ostalog nalazi kompletna arhiva i dokumentacija koju je Lukateli sakupljala o svojim nastupima, sa dragocenom foto-arhivom. Prikazane su i nagrade, li?ni predmeti, pesma koju je Lukateli napisao Miroslav Anti? i slika koju je on za nju naslikao, stotine pisama i ?estitki zna?ajnih kolega, ali i prijatelja i porodice nastale tokom duge i uspešne karijere. Izložba ?e biti otvorena u Adligatu do 15. decembra, a zatim ?e biti poslata u druge gradove širom Srbije. Naro?ito je zna?ajno to što su na izložbi prikazane i slike Ivankinog oca, poznatog crnogorskog slikara i jednog od osniva?a crnogorske kinematografije, Antona Lukatelija.

Ljubiša Risti? sa Ivankom Lukateli

„Najve?e iznena?enje mog života bilo je otvaranje legata na dan mog ro?enja, i tek kad sam videla izložbu koju su pripremili dobri i pametni ljudi, tek tada sam shvatila šta sam sve u životu napravila. Kako kaže potpredsednica Adligata, moja prijateljica Gorica Lazi?, sad sam na nultoj godini, kre?em ispo?etka“, kaže Ivanka Lukateli.

Baronesa Ivanka Lukateli jedna je od najzna?ajnijih srpskih balerina, poznata kao primabalerina Narodnog pozorišta u Beogradu i Nacionalnog bavarskog pozorišta u Minhenu. Lukateli se na sceni pojavila više od pet hiljada puta, publiku je svojom lepotom, gracioznoš?u i umetni?kim pokretima o?arala ?ak tri stotine puta igraju?i u Labudovom jezeru. Lukateli je i jedna od najzna?ajnijih srpskih baletskih pedagoškinja, koja je tokom svog radnog veka održala 27.000 ?asova na nekoliko kontinenata.

Deo atmosfere pred otvaranje Legata

Kao direktorka baleta Lukateli je radila u Srpskom narodnom pozorištu i Narodnom pozorištu u Beogradu. Završila je Srednju baletsku školu „Lujo Davi?o“, specijalizaciju na Moskovskoj državnoj baletskoj školi. Kao vrhunska balerina gostovala je u skoro svim državama sveta, a izme?u ostalog naro?ito je bio zapažen njen uspeh na Me?unarodnom konkursu mladih baletskih umetnika u Moskvi, u finalu takmi?enja baletskih parova u Japanu i njen solisti?ki angažman u minhenskoj Operi.

„Pitaju me ?ime bih se bavila da nisam balerina. Naravno, opet bih bila – balerina. Ne vidim šta bih drugo mogla da radim sa toliko ljubavi i zadovoljstva“, rekla je Ivanka u jednom intervjuu.

Deo dokumentacije koja ?ini Legat Ivanke Lukateli

Lukateli je jedna od najnagra?ivanijih srpskih baletskih umetnika. Izme?u ostalog dobila je pet pozorišnih nagrada za najbolja godišnja ostvarenja (Narodno pozorište), nagrade Ljubljanskog Bijenala za najbolje ostvarenje, nagrade za najbolje umetni?ko ostvarenje grada Minhena, Oktobarske nagradu grada Beograda, Nagrade za životno delo Udruženja baletskih umetnika Srbije, priznanje nacionalnog umetnika od Ministarstva kultre Republike Srbije.

„U Beogradu sam se rodila (1948), godinu dana sam živela u Moskvi, nešto manje u Japanu, dve godine sam igrala u Minhenskom baletu, radila sam i u Istanbulu, Panami, na Siciliji… Preko umetnosti, a umetnost igre svi razumeju, moj život je vezan za ceo svet“, kaže Ivanka Lukateli i dodaje da je oduševljena projektima Adligata, koje svim srcem podržava.

Svetski i doma?i mediji su, u stotinama ?lanaka o Lukateli, nju opisivali kao „heroinu nabijenu emocijama“, balerinu koja „živi baletskome moru na izvoru“, „ženu koja u sebi nosi pobedu labuda“, „igra balet za život“, „živi život na vrhovima prstiju“, „prvog srpskog labuda u Moskvi“, „ljupkog, ljutog šampiona“.

Ivanka Lukateli je baronesa, poti?e iz znamenite italijanske porodice ?iji su ?lanovi, izme?u ostalog, i jedan papa, poznati kompozitor Pietro Antonio Lokateli, i jedan poznati fudbaler.

Legat je formiran na inicijativu ?lanice osniva?a Udruženja Adligat Stevanke ?ešljarov.