OVACIJE KONSTRAKTI TOKOM KONCERTA FILHARMONIJE

Ko je bio sre?an da 29. decembra poseti prvi novogodišnji Waltz Party Begradske filharmonije – bio je u prilici i da prisustvuje neobi?nom performansu, koji je izazvao ovacije kod publike! Naime, u ulozi soliste (i gosta iznena?enja) pojavila se Ana ?uri? Konstrakta!

Konstrakta je sa Filharmonijom izvela numeru “Boom!” za bas bubanj i orkestar, tokom koje se ?uo i refren ?uvenog hita “Umetnica mora biti zdrava” uz podršku filharmoni?ara i egzaltirane publike koja je u?estvovala u izvo?enju poznate koreografije.

Konstrakta se pojavila u sasvim novoj i neobi?noj ulozi – kao solistkinja na bas bubnju u kompoziciji Ri?arda Šarape.

?im je stupila na scenu Kolarca izazvala je ovacije, a uz filharmoni?are i dirigenta Morica Gnana je izvela kompoziciju-parodiju uz ske? soliste koji je u “sva?i” sa dirigentom.

Pored toga što se šarmantno “prepirala” sa dirigentom u ulozi perkusionistkinje koja udara o bas bubanj kako ona želi, imala je svoj solo performans, pa se pesma “Umetnica mora biti zdrava”, orila Kolarcem.

“Filharmonija je ušla u našu svest kao nešto zabavno, a zasnovano na klasi?noj muzici. Mislim da je to super jer Filharmonija ima našu pažnju ve? dugo vremena. Velika mi je ?ast što sam imala priliku da nastupim sa Beogradskom filharmonijom na doga?aju koji je za pam?enje”, rekla je Ana ?uri? Konstrakta.

Pored velikog iznena?enja i Konstraktinog nastupa, publika je staja?im ovacijama pozdravila izvo?enje valcera na bezbroj na?ina.

Od klasi?nih kao što su kompozicije Sen Sansa i Ha?aturijana, preko Šostakovi?a do filmske muzike i salonske džez atmosfere iz blokbastera kao što su “La-la lend” i “Hari Poter”.

Aplauzi publike u krcatom Kolarcu, nisu dali filharmoni?arima i dirigentu Moricu Gnanu da odu sa bine pa su produžili nastup sa nekoliko biseva.

Filharmonija ?e i ve?eras na drugom novogodišnjem koncertu imati novog gosta iznena?enja.