OVO PUTOVANJE U ITALIJU JE POTPUNO BEZBEDNO

U okviru nedeljnog repertoara, Filharmonija je pripremila nove audio i video snimke koji se mogu prona?i na digitalnim platformama.

Audio sreda posve?ena je spektakularnom otvaranju filharmonijske sezone 17/18 kojom je otpo?eo mandat šefa-dirigenta Gabrijela Felca. Na programu su „Pastoralna simfonija” Betovena i “Alpska simfonija” Štrausa, koje Felc tradicionalno izvodi kao svoj “sre?ni repertoar” prilikom inauguracionih koncerata.

Onlajn sezona na Jutjub kanalu ovog petka u 20h (3. april) predstavlja koncert iz ciklusa „Pandemonijum“, posve?en jedinstvenoj kombinaciji muzike, glume i teksta. Publika ?e imati priliku da pogleda „Putovanje u Italiju“ ?ovanija Solime. 

Guda?ki kvartet Beogradske filharmonije i violon?elistkinja Maja Bogdanovi?, izveli su ovo delo komponovano za glas, violon?elo, guda?ki kvartet i elektroniku.

Glumac Vladimir Aleksi?, ?iji se zna?ajan deo gluma?ke karijere odvija u Italiji, na originalnom jeziku je govorio stihove Mikelan?ela Buonarotija, ?ordana Bruna i Fran?eska Borominija koji prate ovo zaniml?ivo ostvarenje.

Od ostalih sadržaja, Filharmonija je u toku ove nedelje objavila novi blog Filharmoni?ara u izolaciji u kome je trombonista Igor Rankovi? otkrio interesantan projekat kojim se bavi.

Pored maestra Mehte, orkestru i publici Beogradske filharmonije obratio se i dirigent Hauard Grifitis, budu?i da je njegov nastup bio zakazan za 3. april na Kolarcu zajedno sa pijanistkinjom Kler Huang?i.

Se?anje ?etvrtkom bi?e posve?eno nedavno preminulom, slavnom kompozitoru Kšištofu Pendereckom sa kojim je Filharmonija imala ?ast da nastupi 2008. godine. 

FOTO: Promo