OVOGODIŠNJA BINA SE ZATVARA U ČETVRTAK

Šesnaesta Beogradska internacionalna nedelja arhitekture – BINA bi?e zatvorena u ?etvrtak, 3. juna u 19 ?asova u Likovnoj galeriji Kulturnog centra Beograda.

Ovogodišnji kraj manifestacije bi?e obeležen osvrtom na prethodnih 15 godina, dodelom priznanja i još jednim skretanjem pažnje na izuzetno zna?ajane arhitektonske doga?aje koji su obeležili sezonu 2019/2020.

Izložba Toward a Concrete Utopia: Architecture in Yugoslavia, 1948–1980 koja je u fokus me?unarodne javnosti stavila arhitektonska dostignu?a nastala na teritoriji bivše Jugoslavije u drugoj polovini 20. veka obeležila je 2018. godinu. Po?etkom 2019. godine, neposredno po završetku izložbe, u stalnu kolekciju Muzeja moderne umetnosti u Njujorku MoMA uvršteni su eksponati vezani za dva beogradska naselja: Cerak Vinogradi (Milenija i Darko Maruši?, Nedeljko Borovnica) i Blok 23 (Aleksandar Stjepanovi?, Božidar Jankovi?, Branislav Karadži?) što je još jednom potvrdilo vrednosti ovih graditeljskih poduhvata, predstavnika Beogradske škole stanovanja.

Iste, 2019. godine naselje Cerak Vinogradi, proglašeno je za kulturno dobro Republike Srbije, ?ime je uvršteno u red vrhunskih graditeljskih postignu?a u našoj zemlji, ali u grupu od samo nekoliko naselja u Evropi koja su na ovaj na?in zašti?ena.

Ovogodišnja BINA u fokus svog bogatog programa stavila je Beogradsku školu stanovanja sa namerom da se još jednom skrene pažnja na zna?aj stambene arhitekture, na kreativnost i vanvremenski kvalitet rešenja koja i danas mogu biti primer i inspiracija savremenim arhitektima, ali i na nužnost da se sa pažnjom i odgovornoš?u pristupi zaštiti i o?uvanju ovih arhitektonsko-urbanisti?kih celina.

Kroz niz programskih formata – izložbi, predavanja, prate?ih programa i tematskih šetnji na ovogodišnjoj BINA predstavljena su kvalitetna ostvarenja koja su realizovana u oblasti arhitekture, sa posebnim osvrtom na Beograd i region, kao i na doprinos i domete koji su doma?i arhitekti postigli u sferi savremenog stanovanja.

Organizator 16. Beogradske internacionalne nedelje arhitekture – BINA je Društvo arhitekata Beograda i Kulturni centar Beograda uz podršku Sekretarijata za kulturu Grada Beograda, Ministarstva kulture i informisanja RS i Inženjerskkomore Srbije, i brojnih partnera i prijatelja manifestacije.

Foto: Promo