OŽILJCI ANĐELA: KNJIGA PISANA ČISTE DUŠE

Kada sam pre nekoliko meseci na predlog našeg proslavljenog pisca fantastike, Zorana Petrovi?a, upoznao Aleksu Mladenovi?a, momka iz Šida, pomislio sam da ?u dobiti pri?u koja je nalik na knjige našeg (fizi?ki) najve?eg pisca – i mog prijatelja – Zorana. 

Pogrešio sam.

Dobio sam rukopis njegovog novog romana, pod nazivom Ožiljci an?ela. Dobio sam rukopis romana ?iji su doga?aji u našoj “novijoj” istoriji nažalost suviše dobro dokumentovani. Dobio sam knjigu napisanu zaista ?iste duše, iskreno, na momente možda i naivno.

Ožiljci an?ela vode nas kroz dramati?ne doga?aje: kra?u beba u srpskim porodilištima; raspad socijalizma i jedne relativno sre?ne zemlje; gra?anski rat; sankcije i bombardovanje naše države na razme?u izme?u dva milenijuma.

Ožiljci an?ela napisani su zanatski zrelo, jednostavno, bez suvišnih opisa i ki?enja. S obzirom na to da je Aleksa – po sopstvenom priznanju – deset godina razmišljao, zapisivao, skicirao, zamišljao, konstruisao, ispravljao sebe i svoje ideje, ne treba ni da ?udi.

“Od svoje šesnaeste godine ose?ao sam potrebu da napišem knjigu o ratovima vo?enim na prostoru bivše Jugoslavije i da kroz nju pokušam iskazati svoje mišljenje o besmislu rata i posledicama koje on donosi sa sobom”, napisao je Aleksa u svom obra?anju ?itaocima.

Kroz ceo rukopis “držao” se dostojanstveno, poštuju?i sva?iju žrtvu, pokazuju?i da ima unutrašnji ose?aj za izbalansiranost i objektivnost.

Na romanu Ožiljci an?ela radili smo nepuna tri meseca. Poznavaoci književnosti znaju da je to – malo vremena. Ali, verujte: pred vama je iskreno, snažno, ose?ajno štivo kog se ne bi postideli ni mnogo zreliji autori. Uživa?ete u ovom romanu – ako volite da ?itate dela sa savremenom i realnom tematikom.

Roman Ožiljci an?ela mo?i ?ete da poru?ite preko Liberlandove online knjižare od 01. februara.