PEJZAŽI OTPORA NA FESTIVALU U ROTERDAMU

Dugometražni dokumentarni film Marte Popivode, „Pejzaži otpora“ selektovan je za glavni takmi?arski program 50. jubilarnog Internacionalnog filmskog festivala u Roterdamu (IFFR), koji ?e se održati u hibridnoj formi (uživo i onlajn) od 1. do 7. februara 2021.

Glavni takmi?arski program, pod nazivom „Tiger Competition” otkriva i podržava inovativne autore u usponu, ?iji radovi pomeraju granice filma. Selekcija obuhvata 16 filmova iz celog sveta.

Fim „Pejzaži otpora“ beleži putovanje kroz se?anja antifašisti?ke borkinje Sonje (97), jedne od prvih partizanki u Srbiji, koja je bila i me?u vo?ama pokreta otpora u Aušvicu. Dok Sonja pri?a, putujemo kroz pejzaže njene revolucionarne mladosti – šume i planine Srbije i blatnjavi teren Aušvica, zabeležene onako kako izgledaju danas – kao i kroz njen mali stan u centru Beogradu, gde živi sa mužem i ma?kom. Kao sjajna pripoveda?ica, Sonja je u stanju da pri?a o doga?ajima iz prošlosti bez „naknadne pameti”, ?ime nas direktno prenosi u tu specifi?nu atmosferu i na?in razmišljanja koji su iznedrili antifašisti?ki otpor u Jugoslaviji.

Protagonisti filma su Sofija Sonja Vujanovi? (Staniši?), Ivo Vujanovi? i Ivanka Maksovi?.

Scenario i režiju filma potpisuje Marta Popivoda, na scenariju i dramaturgiji radila je Ana Vujanovi?, direktor fotografije je Ivan Markovi?, montažerka Jelena Maksimovi?, dizajner zvuka Jakov Munižaba, dok je miks zvuka uradio Simon Apostolou.

Producenti Pejzaža otpora su Marta Popivoda i Dragana Jovovi? ispred producentske ku?e „Teorija na Delu“ (Theory at Work) iz Srbije, kao i Jasmina Sijer?i? ispred „Bocalupo Films“ iz Francuske.

Film je realizovan uz podršku Filmskog centra Srbije, Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije, Rekonstrukcije Ženski fond, Medienboard-a Berlin-Brandenburg, ARTE France – La Lucarne i CNC – Centre National de la Cinématographie et de l’Image Animée.

Marta Popivoda (Beograd / Berlin) je filmska rediteljka, video umetnica i kulturna radnica. Njen rad istražuje tenzije izme?u se?anja i istorije, kolektivnih i individualnih tela, kao i ideologije i svakodnevnog života, sa posebnim fokusom na antifašisti?ke i feministi?ke potencijale jugoslovenskog socijalisti?kog projekta. U svom umetni?kom stvaralaštvu i istraživanju, ona neguje kolektivne prakse, i dugi niz godina je bila ?lanica kolektiva TkH (Teorija koja hoda). Popivodin prvi dugometražni dokumentarac, „Jugoslavija, kako je ideologija pokretala naše kolektivno telo“ imao je premijeru na 63. Berlinalu, a zatim je prikazan na brojnim me?unarodnim i doma?im filmskim festivalima. Popivodin rad je predstavljen i u galerijama i muzejima, kao što su Tate Modern u Londonu, MoMA u Njujorku, M HKA u Antverpenu, Muzej moderne umetnosti u Ljubljani, Muzej savremene umetnosti u Beogradu itd. Popivoda je dobitnica prestižne nagrade za vizuelnu umetnost Berlin Art Prize, koju dodeljuje berlinska Akademija umetnosti, kao i nagrade za mlade umetnike Edith-Russ-Haus Award for Emerging Media Artist. Njen novi dugometražni dokumentarni film „Pejzaži otpora“ ima?e premijeru na filmskom festivalu u Roterdamu IFFR 2021, u glavnom takmi?arskom programu.