PERFORMANS IVICE TIŠINE U BIOSKOPU BALKAN

U utorak, 26. oktobra u 20 ?asova u Bioskopu Balkan, bi?e izveden interdisciplinarni performans ““The edges of Silence / Ivice tišine”.

Ovaj performans predstavlja saradnju i interakciju umetnika razli?itih disciplina. Improvizacijom ?e pokrenuti razgovor izme?u medija – isprepli?u?i instinktivni pokret, elektronsku i akusti?nu muziku sa video i vizuelnom umetnoš?u. Performans nije prethodno uvežbavan, uz nadu da ?e na ovaj na?in posti?i nešto jedinstveno i spontano.

Na ovom performansu nastupi?e 10 umetnika. Video segment programa ?e izvesti Paulina Marrón i Aleksandar Lazar, uz Tanju Li?inu koja ?e slikati uživo.

Za pokret je zadužena Olga Uzikaeva, a u zvu?nom segmentu programa nastupi?e WTNS (elektronika i glas), Anamarija Ili? (?elo), Vukan Potežica (kontrabas), Kristijan ?or?evi? (saksofon), Todor Rosi? (perkusije) i Ivan Biro (inženjer zvuka).

Koordinatorka performansa je umetnica iz Rusije, Olga Uzikaeva. Svoje formalno obrazovanje zapo?ela je u baletskoj školi, a klasi?nim plesom i baletom bavi se do 2014. kada razvija zanimanje za savremeni ples i performans. Od tada je poha?ala veliki broj radionica za profesionalne plesa?e, sa renomiranim svetskim koreografima. Od septembra 2018. živi u Srbiji, gde je prvi put boravila od 2011. do 2013. godine.

Olga Uzikaeva u Srbiji istražuje savremenu nezavisnu umetni?ku scenu, a u svojoj umetni?koj praksi zainteresovana je za interakciju izme?u zvuka – muzike, buke, izgovorene re?i – i pokreta, uz upotrebu instant komponovanja i improvizacijskih sredstava.

Kreativnu i tehni?ku podršku performansu “The edges of Silence / Ivice tišine” ?ine Bioskop Balkan, Fondacija Saša Mar?eta, Kvaka 22 i TWV’9.