PET FILMOVA KOJE MORATE VIDETI NA PALIĆU

Ovogodišnje, dvadeset sedmo izdanje Festivala evropskog filma Pali?, održava se od 12. do 18. septembra na Pali?u i u Subotici, u organizaciji Otvorenog univerziteta Subotica.

Festival se ove godine održava u bioskopu „EuroCinema” i „Art bioskopu Lifka” u Subotici, kao i bioskopu „Abazija” na Pali?u. Tokom festivala, publici ?e biti predstavljeno više od 100 filmova iz svih krajeva Evrope, u 15 razli?itih selekcija i programskih celina.

Izdvajamo vam 5 naslova koje ne smete propustiti.

Glavni takmi?arski program:
So od suza / The salt of tears / Le Sel Des Larmes
Philippe Garrel, Francuska, Švajcarska, 2019

Mladi? iz provincije putuje u Pariz na polaganje prijemnog ispita za fakultet i sre?e devojku sa kojom zapo?inje kratkotrajnu vezu. U svom uobi?ajenom li?nom stilu – romanti?nom, golom i sugestivnom, reditelj Filip Garel preplic?e otkric?a razli?itih aspekata ljubavi koje na dubljem nivou zapravo predstavlja sagledavanje emocionalne veze izme?u mladi?a i njegovog oca i posledice nepažnje.

Glavni takmi?arski program:
UNDINE
Christian Petzold, Nema?ka, Francuska, 2020

Naslov “Undine” je mitološkog porekla i odnosi se na vodene nimfe iz gr?ke mitologije. Ovde je to ujedno i ime glavne junakinje koju igra Ber. Ona radi kao kustoskinja u muzeju koji turistima predstavlja eksponate – makete Berlina i govori o arhitektonskoj istoriji grada i njegovim gra?evinama. Nakon što je partner ostavi, sustiže je drevni mit – mora da ubije ?oveka koji ju je izdao i vrati se u vodu.

Selekcija Paralele i sudari:
O?ajanje / Despair / Izmisums
K?rlis Lesi?š; Letonija, 2019

Nakon nekoliko pehova koji su ga zadesili u poslednje vreme kao što su otkaz na poslu i raskid sa devojkom što izaziva i pojavu zdravstvenih problema, dvadesetdevetogodišnji Gatis, u nemogu?nosti da se suo?i sa svojim problemima, zapada u depresiju.  Kao rezultat, primoran je da se preseli u svoju kuc?u iz detinjstva na selu. Tamo, u malom selu, upoznaje lepu Miju i uklju?uje se u kultnu komunu, koju predvodi šarmantni šaman. Nenadano, postaje ?lan nepoznate okultne grupe za terapiju, koja naizgled pokre?e njegov proces samoisceljenja, iako Gatis ose?a kao da polako gubi razum. Da li je na putu ozdravljenja ili ludila?

Selekcija Eco Dox:
66 metara – Podizanje nivoa mora
Max Mönch, Alexander Lahl; Nema?ka, 2019

 Sveobuhvatan dokumentarac o porastu nivoa mora i njegovim globalnim uticajima. Procene koje su se pre samo nekoliko godina smatrale raspirivanjem panike sada su u domenu moguc?nosti. Koliko c?e se visoko podic?i okeani? Vec? 2100. godine obale naše planete mogle bi izgledati druga?ije. Klju?no pitanje je: kako c?e se razvijati Grenland i Antarktik? Do kog nivoa se možemo zaštititi? Procene su glavna tema rasprava, dok nau?nici konstantno pove?avaju brojke.

Novi evropski dokumentarni film:
Grad slave / Town Of Glory
Dmitry Bogolyubov; Rusija, ?eška, Nema?ka, 2020

Ve?ina od ukupno 10 hiljada stanovnika Jeljnje ose?a nostalgiju prema bivšem SSSR-u i njegovoj vojsci. Zato juna?ka sovjetska prošlost i siromašna postindustrijska sadašnjost ?ine ovaj grad podložnim agresivnoj kremljevskoj antizapadnoj propagandi koja vodi militarizaciji društva od vrtic?a do penzije. Snimljen tokom tri godine, ovaj film upoznaje gledaoce sa malim provincijskim ruskim gradom Jeljnja, gde se ljudi dive Vladimiru Putinu što je Rusiju ponovo u?inio velikom. Oni veruju da predsednik Putin vrac?a slavu i moc? ruskoj naciji. Stanovnici ovog grada ?eznu za danima kada su stvari bile druga?ije, a društvo stabilno, ?ak i ako je to podrazumevalo život po strogim pravilima.