PET FILMOVA U GLAVNOM PROGRAMU SOMBORSKOG FESTIVALA

Na Tre?em Somborskom filmskom festivalu, koji se ove godine održava od 13. do 16. jula bi?e prikazano 15 filmova u pet selekcija: Glavni program, Selekcija mladih autora, Panorama švedskog filma, Kad bi Sombor bio Holivud i Filmski matine za decu.

Glavni program ?e predstaviti pet ostvarenja iz naše zemlje i Evrope: „Koncentriši se, baba“ Pjera Žalice, „Oaza“ Ivana Iki?a, „Mater“ Jure Pavlovi?a, „Undine“ Kristijana Pecolda  i „Znoj“ Magnusa fon Horna.

U Selekciji mladih autora na?i ?e se tri filma kojji su doneli svež rediteljski pristup u doma?oj kinematografiji: “Lihvar” Nemanje ?erani?a, “A.S. (25)” Milene Gruji?, i “Ivana Grozna” Ivane Mladenovi?. Ovo je ujedno i druga takmi?arska selekcija uz Glavni program, a filmove iz ove selekcije publika ?e mo?i da pogleda u Kabareu Narodnog pozorišta Sombor.

Programska celina Panorama švedskog filma realizovana je u saradnji sa ambasadom Švedske i prikazuje ostvarenja iz savremene kinematografije ove zemlje, ?ije su projekcije održane na zna?ajnim evropskim filmskim festivalima tokom prethodnih godina. U dvorištu Gradskog muzeja Sombor bi?e prikazani filmovi “Brit-Mari je bila tu” rediteljke Tuve Novotny i “Sune vs Sune” Jona Holmberga.

Selekcija “Kad bi Sombor bio Holivud” posve?ena je ostvarenjima s osvrtom na zna?ajne doga?aje i li?nosti iz prošlosti Sombora, ali i iz istorije naše zemlje. U Atrijumu gradske ku?e bi?e prikazan film “Dara iz Jasenovca” Predraga Antonijevi?a, dok ?e filmovi “Porajmos” Gor?ina Stojanovi?a i “Žu?ko – pri?a o Radivoju Kora?u” Gordana Mati?a biti prikazivani u Dvorištu Gradskog muzeja Sombor.

U Filmskom matineu za decu, posve?enom najmla?im ljubiteljima filma, na repertoaru ?e biti dva filma – “Tajna izgubljenog kraljevstva” i “Lesi se vra?a ku?i”. FIlmovi iz ove selekcije bi?e prikazani u Atrijumu gradske ku?e 11. i 12. jula, kao uvertira u ostale programske selekcije.

Pored filmskih ostvarenja, posetioci festivala ?e mo?i da uživaju i u prate?em programu, u okviru kojeg ?e se održavati promocije knjiga, filmova, radionice, balet i koncerti. Ulaz na sve programe tre?eg izdanja Somborskog filmskog festivala je besplatan.

Foto: Promo