PET KNJIGA ZA DOBA KORONE

PIŠE: Marko ?KONJEVI? 
FOTO: Vidoje MANOJLOVI?

U vremenima kada vas sila prilike natera na to i kada sedite kad ku?e 15. dan,  sve vam se ?ini kao dobar na?in da vam pro?e vreme.

U tim  trenucima ne volim nove pri?e. Bežim po poznato i provereno dobar ose?aj! Ina?e volim romasiranu istoriju i kao veliki Egiptofil bilo bi licemerno da ne predložim  neki od romana kojima  je to tema.

NEFERTITI: KRALJICA EGIPTA, K?I VE?NOSTI, Mišel Moran

Nefertiti, kraljica Egipta, k?i ve?nosti,  opisuje drevni Egipat vrlo živo i detaljno. Za bilo koga ko postuje dobar istraživa?ki rad,  ovaj roman je poslastica koja obiluje detaljima i opisima  tako živopisnim da ?ete po?eti da se zanimate za drevni Egipat. Kroz ljubav, izdaju, politi?ka previranja, pomor, verski konflikt ovaj istorijski i živopisni roman slikovito pri?a  o najlepšoj ženi klasi?nih civilizacija i njenom životu u jednom posebnom periodu u prošlosti sveta!

OGNJENA KAPIJA, Stiven Presfild

Još jedan minuciozan zapis o anti?kim vrednostima i herojima, Ovaj put iz muškog pera. Jedinstven istorijski roman, koji nas pored istorijskih podataka, u?i da je suprotnost ljubavi strah. Fascinantna pri?a koja prikazuje ljude kao bogove i ?ita se u jednom dahu. Presfild s toliko majstorstva u istraživanju, kompetentnosti i psihološkog uvida, kao Homer 21. veka  donosi suštinu tadašnjeg života u Sparti, i gledanja na život da je ovaj roman obavezno štivo za svakoga ko  zna da drži do sebe.  Pomo?i ?e mu da zaviri u sebe, i o?vrsne u svojim uverenjima ako su prava ili ih koriguje. Toliko je dobar!

TEMPLAR (Trilogija: Put za Jerusalim, Templar, Arnovo nasle?e), Jan Giju        

Jan Giju vrlo uzbudljivo i nadahnjuju?e živopisno, donosi pri?u o putovanju u srce Bliskog istoka, koja je istovremeno krvavo i romanti?no, a  verodostojno i izuzetno moderno tuma?enje vremena  u kojem se romansa i surova srednjovekovna istorija prepli?u i stvaraju izuzetan, uzbudljiv roman, koji obiluje opisima koji su poput opisa o?evidaca.

RUŽA I TRNJE, Kraljica Natalija Obrenovi?

Da je Srbija umesto Kara?or?evi?a imala prilike, snage i volje da izabere kraljicu a ne kralja, da je stavila Nataliju na tron, ko zna kako bi se odvijala srpska istorija u 20. veku, ali to je ve? pitanje srpskog mentaliteta.

Svesrdno je pomagala ženska društva i pokret za emancipaciju žena u Srbiji, bila pokrovitelj ?uvene Više ženske škole u Beogradu ali i mecena mnogih umetnika, slikara i pisaca, i angažovala se u pomo?i ranjenicima i ratne siro?adi iz srpskih oslobodila?kih ratova sa Turskom i Bugarskom. Kasnije, i pored zatiranja dinastije Obrenovi? iz Francuske je pomagala Srbiju u balkanskim ratovima i Prvom svetskom ratu. Bila je veliki dobrotvor i svoja imanja testamentom je zaveštala Beogradskom univerzitetu i manastirima i crkvama – zadužbinama Obrenovi?a. Posle Drugog svetskog rata, me?utim, njena bista je uklonjena iz aule Beogradskog univerziteta.

KRILA GOLUBICE, Henri Džejms

Ovo je drugi roman Henrija ?žejmsa koji ?itam. Po?eo sam od Pisama iz Venecije.  Klasika oboga?ena tradicionalnim duhom I vrlo specificnom naracijom. Džejms ispreda upe?atljivu, sumornu pri?u o strasti osu?enoj na propast, izdaji, ljudskoj prilagodljivosti i griži savesti. Nije za ljubitelje lakog štiva, ali svakako dragulj.  Miris venecijanskih kanala vam ostaje u nosu.

Marko ?konjevi? se bavi filmom od po?etka svoje karijere. Nalazi se na ?elu filmske produkcijsko-distributerske ku?e FAME Solutions. Nedavno je objavio svoj roman prvenac “Šapat ?emernice”.