PET SRPSKIH FILMOVA OVE GODINE NA SARAJEVO FILM FESTIVALU

Iako ove godine nijedan dugometražni igrani film iz Srbije ne?e biti prikazan u okviru takmi?arskog programa za nagradu Srce Sarajeva, nemamo razloga za žaljenje: obraz ?e nam osvetlati naši dokumentaristi, koji sa tri ostvarenja konkurišu za nagradu, kao i po jedan autor u kategorijama  Kratki film i Studentski film!

Tamara Drakuli? sa svojim ostvarenjem U slavu ljubavi (svetska premijera), Danijela Stajnfeld sa svojim filmom Zaceli me (koprodukcija sa SAD, svetska premijera) i Mladen Kova?evi? sa dokumentarcem Merry Christmass Yiwu (koprodukcija sa Švedskom, Nema?kom, Francuskom, Belgijom i Katarom) pokuša?e da se nametnu za jednu od nagrade ovogodišnjeg festivala.

Kratki film Mikrokazeta – najmanja kazeta koju sam ikad vidio Igora Bezinovi?a i Ivane Pipal, koji je nastao u koprodukciji Srbije i Hrvatske pokuša?e da osvoji naklonost gledalaca i stru?nog žirija, a studentkinja filmske režije Katarina Koljevi? ?e isto pokušati sa svojim filmom Porodi?ni odmor u kategoriji studentskih filmova.

Za nagrade Srce Sarajeva u Takmi?arskim programima 26. Sarajevo Film Festivala ukupno ?e se takmi?iti 49 filmova. 

U ?etiri takmi?arske selekcije – igranog, dokumentarnog, kratkog i studentskog filma – ?ak 29 filmova ?e zabeležiti svetsku, šest me?unarodnu, dva evropsku, 11 regionalnu i jedan bosanskohercegova?ku premijeru.

Ove godine selekcioni tim pod vodstvom Izete Gra?evi?, kreativne direktorke Sarajevo Film Festivala, pogledao je 750 filmova: 130 dugometražnih igranih, 220 dokumentarnih, 250 kratkih i 150 studentskih.

Elma Tataragi?, selektorka Takmi?arskog programa – igrani film u program je uvrstila osam filmova, od kojih ?e ?etiri imati svetsku, jedan evropsku, a tri regionalnu premijeru.

Rada Šeši?, selektorica Takmi?arskog programa – dokumentarni film selektirala je 16 filmova: osam ?e u Sarajevu zabeležiti svetsku, dva me?unarodnu, jedan evropsku, ?etiri regionalnu, a jedan BH premijeru.

U Takmi?arskom programu – kratki film, prema odluci selektorke Elme Tataragi?, ove godine ?e biti 10 filmova: sedam ?e imati svetsku, jedan me?unarodnu, a dva regionalnu premijeru.

Asja Krsmanovi?, selektorka Takmi?arskog programa – studentski film, u program je uvrstila 15 filmova, od kojih ?e 10 imati svetsku, tri me?unarodnu, a dva regionalnu premijeru.