PETI BEOGRADSKI MESEC FOTOGRAFIJE

Peto izdanje Beogradskog meseca fotografije  održava se od 8. maja do 3. juna 2021. godine na 15 lokacija. Tokom trajanja manifestacije bi?e predstavljeni radovi oko 50 autora iz 15 zemalja, u oko 20 izložbenih celina.

Beogradski mesec fotografije bi?e otvoren 8. maja grupnom izložbom u Ku?i legata i Bioskopu Balkan.

FOTO: Matej Milenkovi?

U Ku?i legata ?e od 18 ?asova biti otvorena izložba „Novi talenti” koju je podržao Nikon Srbija. Žiri koji ?ine Paulina Ana Galan?ak (predsednica TIFF kolektiva i fondacije, kokreatorka TIFF festivala, kulturna animatorka, kustoskinja i fotografkinja), Mikiko Kikuta (umetni?ki direktor Šiogama fotografskog festivala u Mijagi kao i Setou?i internacionalnog fotografskog festivala Takamatsu u Japanu), Fransesk Fabregas (fotograf i ?lan Komiteta za promociju Nacionalnog plana za fotografiju), V. M. Hant (šampion fotografije, kolekcionar, kustos, konsultant i predava?) i Branimir Karanovi? (fotograf i profesor fotografije) odabrao je najbolje radove iz Srbije i regiona koji ?e biti predstavljeni na ovoj izložbi.

Svoje radove izloži?e Ljubov Rakšina iz Rusije (1. mesto), Maksim Matis iz Belgije (2. mesto) i Kristina Sergejeva iz Rusije (3. mesto), kao i Na?a Repman koja je dobila nagradu za najbolji doma?i projekat.

Tako?e od 8. maja posetioci ?e biti u prilici da posete samostalne izložbe slede?ih autora: Dušan Kochol, Karolina Patos, Lorena Ros, Marija ?ali?, Matej Milenkovi?, i Vladimir Živojinovi? ?e svoje radove izložiti u Ku?i legata, a Stephanie Pistel, Ines d’Orey, Ivan Blazhev, Karsten Kronas, Klaus Pichler, Made of Photos #2, Milan Markovi?, Miloš Neši?, Miloš Tomi?, i Olatz Vazquez u Bioskopu Balkan.

Beogradski mesec fotografije je prvi put organizovan 2016. godine a ovogodišnje izdanje je peto po redu. Organizacioni tim ovo izdanje manifestacija posvetio je svima onima koji su ugroženi haosom izazvanim epidemijom Covid-a 19, onima koji više nisu sa nama, kao i svima koji se trude da nam u?ine život mogu?im i lakšim. 

Uspeh festivala baziran je na tri jaka stuba: kvalitetu doma?e fotografske scene, saradnji sa umetni?kim fondacijama, muzejima, galerijama i svim inostranim kulturnim centrima i ambasadama u Beogradu, kao i kontaktima i saradnjama sa drugim me?unarodnim manifestacijama koje pružaju šansu da srpski fotografi prezentuju svoje radove u inostranstvu, uz dovo?enje stranih fotografa u Beograd.