PILJ ČEKA UKIDANJE ZABRANA DA BI PROMOVISAO SVOJU UMETNOST U BEOGRADU

Ve?e pre nego što ?e u Sarajevu kantonalna vlada doneti odluku nalik onoj koja je u Srbiji na snazi od danas, Miroslav Pilj, sarajevski novinar i multimedijalni umetnik otvorio je izložbu svojih akrila na platnu pod imenom Krila vremena. 

Galerija Samostana Sv. Ante u Sarajevu okupirana je Miroslavljevim radovima, a organizatori (Udruženje likovnih umetnika HKD Napredak) su imali samo re?i hvale za ovu izložbu.

“Svaka od 24 slike predstavlja po jedno zrnce stvarnosti: to su delovi svesti i svakodnevnice svakog ?oveka na planeti Zemlji, ali i upozorenje da nam valja živeti u sadašnjem trenutku, biti svestan snage prirodnih i ljudskih vrednosti, ali i sveopšte prolaznosti”, istakao je Pilj.

Kada u Sarajevu pomenete njegovo ime – svima je jasno da se radi o istaknutom umteniku koji se ogledao ne samo u poeziji, ve? i u pozorištu, slikarstvu, muzici, ?oveku koji iza sebe ima niz dramskih tekstova i originalnih koncepata za razne radijske i TV formate.

“Miro Pilj je onaj tip sjajnog umjetnika koji je altruista, dakle dobar i odgovoran ?ovek, i iz tog odre?enja i veoma plodonsan i hrabar umetnik. Ve? odavno umetnost je napustila parametre iskljucivo lepe i ugodne i na to mesto je pustila provokaciju. U tom poslu Miroslav Pilj kao ?ovek bogatstva nam nesumnjivo pomaže – ne samo slikama nego i njihovim naslovima koji bi ?ak i samostalno bili provokacija koja vas tera da mislite”, rekao je Bojan Zec Filipovi?, novinar i kulturni poslenik na otvaranju izložbe.

Izložba ?e biti otvorena do 16. marta, a Miroslav se nada da ?e u narednom periodu veoma brzo do?i u priliku da beogradskoj publici predstavi ne samo svoje slike, nego i poeziju, koja je nastajala godinama, i koja je našla svoje mesto ne samo u zbirkama, nego i u pesmama besmrtnih Indexa, Crvene jabuke, Borisa Novkovi?a i mnogih drugih.