PING-PONG SA GLEDAOCIMA NA SOMBORSKI NAČIN: FESTIVALA U SOMBRU IPAK NEĆE BITI

Organizatori Tre?eg Somborskog filmskog festivala zajedno sa Gradskom upravom Grada Sombora sagledali su celokupnu epidemiološku situaciju kako u Somboru, tako i u Republici Srbiji, te je doneta odluka da trenutno održavanje Tre?eg Somborskog filmskog festivala mora da se odloži.

Organizatori i Gradska uprava Grada Sombora doneli su zaklju?ak da nisu u mogu?nosti da obezbede sve mere zdravstvene zaštite koje bi bile u skladu sa Merama zdravstvene zaštite i preporukama za bezbedno organizovanje rada ustanova kulture iz domena delatnosti pozorišta, bioskopa i organizacije koncerata u objektima i i prostorima institucija koje se bave kulturnom delatnoš?u tokom epidemije zarazne bolesti Covid-19 u republici Srbiji, te je iz navedenog razloga odlu?eno da se usled postoje?eg silaznog broja novoobolelih osoba i predvi?anja stabilizacije epidemiološke situacije u Republici Srbiji manifestacija odloži za drugu polovinu septembra.

Organizatori mole sve sugra?ane i goste festivala za razumevanje za navedenu odluku, s obzirom da su zdravlje i bezbednost gra?ana i u?esnika festivala na prvom mestu.