PISCI PAŽNJA! RASPISUJEMO KONKURS PAKET ARANŽMAN KRATKE PRIČE

Posle godinu dana postojanja došlo je vreme da raspišemo i svoj prvi konkurs, dragi ?itaoci! Konkurs za ono po ?emu smo bili poznati. Konkurs za kratku pri?u! 

U vreme vanrednog stanja i policijskog sata od marta do maja objavljivali smo svakodnevno po jednu kratku pri?u naših poznatih i manje poznatih autora. Iz tog našeg napora rodile su se dve knjige pri?a: Zbirku “Džindžer” je najpre objavila Mila Mar?eta, a potom je, pred Novu godinu Nenad Barakovi? Bara objavio “Bespara?ke pri?e”. Baš zato što verujemo da su naš rad prepoznali oni koji znaju šta sa svojim pri?ama, raspisujemo konkurs pod nazivom

PAKET ARANŽMAN PRINT VERZIJA 2o21

Zbog ?ega ovakav naziv konkursa? 

Zato što u 2021. godini obeležavamo ?etrdeset godina otkako se pojavio verovatno najzna?ajniji rock-album u istoriji Balkana i zemalja koje na ovom poluostrvu postoje. Ili su postojale. A mi želimo da poštujemo našu kulturnu istoriju i da obeležimo na dostojan na?in 40 godina od objavljivanja nekih kultnih pesama…

Šta je tema konkursa? 

Naravno, pesme sa albuma Paket aranžman:

Malj?iki
Plastika
Schwule über Europa
Amerika
Krokodili dolaze
Zlatni papagaj
Vi
Ona se budi
Oko moje glave
Mali ?ovek
Niko kao ja

Za koga je konkurs otvoren?

Za sve etablirane i neetablirane pisce iz celog sveta koji stvaraju na jednom od slede?ih jezika: srpskom, hrvatskom, bosanskom, crnogorskom.

Šta treba da uradite da bi ste u?estvovali na konkursu? 

Treba da napišete pri?u inspirisanu jednom od pesama sa kultnog rock-albuma. Pri?a ne treba da bude duža od 3.000 re?i.

Koliko pri?a možete da napišete kako biste u?estvovali na konkursu? 

Jedanaest. Ali sve pri?e moraju biti posve?ene (inspirisane) drugom pesmom sa albuma Paket Aranžman.

Na kom jeziku i kojim pismom pisati pri?e? 

Konkurs je otvoren za sve autore koji pišu: srpskim, hrvatskim, bosanskim i crnogorskim jezikom. Pri?e mogu biti pisane ?irilicom ili latinicom. Pri?e se ne moraju “srbizovati” i “ekavizirati”.

Kako, gde i u kom roku poslati pri?e? 

Pri?e se šalju mailom, odvojeno (u slu?aju da imate više pri?a – po jedna pri?a u svakom mailu) na izdavastvo@kultura381.com sa naznakom ZA KONKURS PAKET ARANŽMAN. Krajnji rok za slanje pri?a je 28. februar 2021. do 24.00.

Šta je potrebno od podataka? 

Autori treba da nam pošalju samo puno ime i prezime. Sve ostale podatke (li?ne biografije i bibliografije) obezbedi?emo na osnovu komunikacije e-mailom sa finalistima.

A nagrade? 

Svi autori ?ije pri?e u?u u zbirku pod nazivom PAKET ARANŽMAN PRINT VERZIJA 2021 dobi?e od organizatora po tri besplatna primerka knjige. Tri autora najkvalitetnijih pri?a dobi?e nagrade koje ?e obezbediti donatori portala Kultura 381.

Ko ?e ocenjivati pri?e? 

Tro?lani žiri u sastavu (abecednim redom):

Karlo Astrahan (pisac, pokreta? multimedijalne organizacije Liberland Art)
Aleksandar Be?i? (pisac, pokreta? i glavni urednik sajta Kultura 381)
Dule Nedeljkovi? (pisac, roker, panker u duši).

Kada ?e i gde biti saopšteni rezultati konkursa? 

Krajnji rok za objavljivanje rezultata konkursa je 1. maj 2021. Rezultati konkursa bi?e saopšteni na sajtu Kultura 381, na FB stranici sajta Kultura 381, kao i na Twitter i Instagram profilu ovog sajta, ali i na drugim sajtovima koji podržavaju aktivnosti organizacije Liberland Art.

Kada ?e biti objavljena knjiga (zbirka) pri?a sa ovog konkursa? 

Do prvog oktobra 2021. zahvaljuju?i Liberlandu i udruženju gra?ana Klju?, uz pomo? naših donatora.