POČEO 26. FAF: FESTIVAL POD MASKAMA

Da bi se bavio autorskim filmom, moraš biti uporan. Da bi se bavio festivalom autorskog filma, moraš biti još više uporan. Da ne upotrebimo re? koja bi mogla pogrešno da se protuma?i. 

Kako bilo, u Beogradu je, projekcijom filma Zlo ne postoji, sve?ano otvoreno 26. izdanje Festivala autorskog filma. Na ceremoniji otvaranja publici su se obratili Srdan Golubovi? – predsednik Saveta Festivala i Stefan Ivan?i? – ?lan Saveta i selektor programa „Hrabri Balkan“, koji je zvani?no proglasio ovo izdanje festivala otvorenim.

Stefan Ivan?i? – ?lan Saveta FAF i selektor programa „Hrabri Balkan“ i Srdan Golubovi? – predsednik Saveta Festivala

„Ovogodišnji festival se dešava u druga?ijim okolnostima, u vremenu neizvesnosti“, Golubovi? je citirao re?i Sr?ana Vu?ini?a, umetni?kog direktora Festivala.

„Umetnost je zavera protiv sveta u kome živimo i ona je, možda, u ovom trenutku jedino pribežište koje nam ostaje. Umetnost je ulazak u svet lepote, snova, strasti i nade. Zato ?e Festival ove godine da se održi“, izjavio je Srdan Golubovi?.

Nakon  sve?anog otvaranja, publika je imala priliku i da pogleda video poruku Muhameda Rasulofa, koji je pozdravio publiku i zahvalio se direkciji Festivala na trudu da se ovogodišnje izdanje održi.

Propisane mere su se poštovale na svakom koraku

Festival se ove godine održava, umesto tradicionalnih nedelju dana ?ak tri nedelje, od 27. novembra do 16. decembra.

Program Festivala za prvu nedelju nalazi se na zvani?nom sajtu faf.rs , kao i na društvenim mrežama Festivala, dok ?e se slede?e nedelje objaviti nove satnice za projekcije nakon 4. decembra, a druge nedelje Festivala satnice za poslednju.