POČINJE TRKA ZA 77. ZLATNOG LAVA

Venecija sa nestrpljenjem o?ekuje 2. septembar i po?etak 77. Me?unarodnog filmskog festivala MOSTRA.

Program ovogodišnjeg festivala je zna?ajno skra?en, a nošenje zaštitne opreme je obavezno zbog epidemije korona virusa.

Za ovogodišnjeg Zlatnog lava ove godine ?e se takmi?iti 18 filmova, od ?ega ?ak ?etiri (Sestre Makaluzo Eme Dante, Naš otac Klaudija Nosea, Gospo?ica Marks Suzane Nikijareli i Nokturno ?anfranka Orsija) – italijanska.

Italijanski film Lacci Danijelea Luketija otvori?e 77. izdanje Mostre na kom ?e biti prikazano 60 dugometražnih i 15 kratkometražnih filmova.

Žiri koji ?e odlu?ivati o nagradama predvodi?e australijska glumica Kejt Blan?et, uz francusku glumicu Lidivin Sanije i reditelje Kristijana Pecolda i Kristia Pujua.

Zlatnog lava za životno delo dobi?e britanska glumica Tilda Svinton i rediteljka iz Hongkonga An Hui.