POLICIJA PUSTILA SELEKTORA BELDOCSA IZ PRITVORA

Igor Stanojevi?, selektor Beldocs festivala, ?lan NUNS-a, filmski kriti?ar i saradnik novina „Politika“, pušten je ve?eras iz pritvora, i nalazi se kod ku?e. Igoru je nakon izlaska pred Prekršajnog sudiju ukinuto zadržavanje i pušten je u redovnom postupku da se brani sa slobode.

Da podsetimo, Igor je uhapšen sino? oko pono?i kod Pravnog fakulteta, na demonstracijama u Beogradu.

I pored novinarske legitimacije, policija ga je držala pod prisilom više od sat vremena na asfaltu, a potom odvezla zajedno sa grupom uhapšenih gra?ana u Policijsku stanicu Zemun. Porodica je angažovala advokata kome nije bilo dozvoljeno da vidi Igora i posavetuje se sa svojim klijentom, kao ni da se uveri u njegovo trenutno zdravstveno stanje.

Tim Beldocs festivala, kao i brojne javne li?nosti, novinari i udruženja, iz Srbije i inostranstva, apelovali su na nadležne da oslobode Stanojevi?a svih sumnji i mogu?ih optužbi, imaju?i u vidu da je re? o novinaru, koji je beže?i od suzavca presretnut i savladan od strane policije, a potom i bezrazložno priveden.

Foto: Beldocs promo.