PONESI SVOJ PROJEKAT – IZLOŽBA U OKVIRU PRAZNIKA ARHITEKTURE

U ?etvrtak, 29. aprila od 19 ?asova u Skandinavskom paviljonu na Senjaku (Mila Milunovi?a 1), u okviru 16. Beogradske internacionalne nedelje arhitekture – BINA, bi?e otvorena izložba „Ponesi svoj projekat“.

U ovom programu u?estvuju mladi arhitektonski timovi MAIN Architects i Studio OBE koji ?e prezentovati svoje kreativne ideje sa razli?itim principima projektovanja kroz teoriju i praksu. Ovom prilikom ?e razgovor sa u?esnicima voditi Natalija Jovanovi?, organizatorka programa i ?lanica BINA tima.

Programom „Ponesi svoj projekat“ BINA želi da afirmiše i inicira povezivanje mladih autora ka formiranju BINA alumni kluba, kreativnog haba koji bi uspostavio nove mreže mladih profesionalaca u udruživanju i deljenju znanja i iskustva, kao i razvoja ideja preko multidisciplinarnih projekata, i u?estvovao u razvoju evropskih iskustava u promovisanju arhitekture kao dela kulture.

„Zna?aj Bring your project izložbi ogleda se u tome što mladi, perspektivni autori i biroi imaju priliku da svoja dela predstave ne samo stru?noj javnosti, budu?i da je ?est slu?aj da u?estvuju na konkursima, ve? i široj javnosti. Na taj na?in oni doprinose razumevanju i svog autorskog dela, ali i onoga što nam budu?nost donosi. Skandinavski paviljon, u kome se izložbe tradicionalno održavaju, tako?e je produkt rada mladih ljudi okupljenih na BINI. On podvla?i ideju trenutka i prenosi ideju slobode stvaranja, iste one koja je „utisnuta“ u mladim arhitektama”, rekla je povodom otvaranja izložbe Natalija Jovanovi?.

MAIN Architects je arhitektonski studio koji su osnovali Marko Mateji? i Nikola Ivkovi? 2017. godine posle jedne decenije profesionalnog iskustva u arhitektonskoj praksi. Deluju u oblasti dizajna proizvoda, enterijera, arhitekture i urbanizma, a njihov portfolio sadrži razli?ite projekte u pogledu programa i veli?ine, od stambenih i poslovnih prostora, preko ugostiteljskih prostora i hotela, do objekata kulture, kako u Srbiji tako i u inostranstvu.

FOTO: Miloš Martinovi?

„Prezentovali smo naš rad u razli?itim razmerama od 1:10 do 1:2000. Na taj na?in smo želeli da skrenemo pažnju na raznovrsnost projektnih zadataka sa kojima se tokom svog profesionalnog bavljenja arhitekturom susre?emo. Ova raznovrsnost ujedno je i interesantna i izazovna, i zahteva umrežavanje ne samo sa drugim arhitektonskim studijima i profesionalcima iz drugih oblasti, ve? i sa proizvo?a?ima, dobavlja?ima i izvo?a?ima“, objasnio je Marko Mateji?.

Studio OBE osnovan je kao rezultat dugogodišnje saradnje na nizu projekata, uz uzajamnu želju da svaki projekat pri?a svoju pri?u kroz arhitektonsko oblikovanje. Ovaj multidisciplinarni beogradski studio osnovale su Jasna Kavran i Ksenija Pantovi?, a bavi se izradom projekata arhitekture, enterijera i dizajnom nameštaja, u oblasti arhitekture rezidencijalnih, poslovnih i ugostiteljskih objekata, uz razvijenu blisku saradnju sa grafi?kim dizajnerima, umetnicima, kao i saradnicima iz ostalih struka.

FOTO: Obe promo

Jasna Kavran, jedna od osniva?ica studija, povodom izložbe je rekla: Veoma smo zahvalni organizatorima, pre svega, što su odabrali naš studio i dali nam priliku da u?estvujemo u ovoj nedelji koja se zove Beogradska, ali i internacionalna nedelja arhitekture. Odabrali smo da prikažemo projekte iz razli?itih segmenata arhitektonskog projektovanja, kako bismo bliže prikazali svestranost koju pruža arhitektonska struka i posao kojim se bavimo. Na izložbi “Ponesi svoj projekat” prikaza?emo stambeni objekat K house, poslovni objekat i projekat enterijera  co-working prostora Nova iskra, kao i ugostiteljski objekat – kafeteriju Waycup.

Šesnaesto izdanje Beogradske internacionalne nedelje arhitekture – BINA održava od 22. aprila do 20. maja 2021. godine u organizaciji Društva arhitekata Beograda i Kulturnog centra Beograda. U fokusu ovogodišnjeg BINA programa je Beogradska škola stanovanjakoja svojom  širinom obuhvata brojne podteme.