Porfirije komentarisao Konstraktu

Patrijarh srpski Porfirije ocenio je, komentarišu?i stih “I šta ?emo sad” iz pobedni?ke pesme koja ?e Srbiju predstavljati na Evroviziji, da Crkva – koja nije ni staromodna ni moderna ve? savremena – “daje mogu?nost svakome ko traga za smislom svoga postojanja u istoriji i ve?nosti” za “odgovore na najdublja suštinska pitanja”.

“Ovih dana u jednoj pesmi ?uo se stih: Šta ?emo sad? Ja sam i ?itavu pesmu i taj stih razumeo na slede?i na?in: pokušavamo da budemo savršeni spolja – slavni, lepi, mo?ni, bogati i tako dalje, a onda do?e jedan mali kvar u našem životu. Do?emo u grani?nu situaciju, kako to kažu mudri ljudi danas, i onda shvatimo da od svega toga spolja nema nikakve pomo?i”, naveo je patrijarh u besedi povodom Nedelje Pravoslavlja u hramu Svetog Save na Vra?aru, prenosi agencija FoNet.

“Crkva je zato ne samo savremena, nego ve?na, jer odgovara na ve?na pitanja i daje mogu?nost svakome ko traga za smislom svoga postojanja u istoriji i ve?nosti. Daruje tu ve?nost”, rekao je patrijarh,

On je, kako FoNet prenosi Informativnu službu SPC, poru?io da “Crkva niti je staromodna, niti je moderna” ve? “uvek aktuelna, uvek odgovara, daje mogu?nost onome koji traži istinu, koji ?ezne za ve?noš?u, za ljubavlju”.

“Do nje se u Hristu i Hristom dolazi. Ona daje mogu?nost da svako dobije odgovor na svoja suštinska, najdublja pitanja”, naveo je patrijarh Porfirije.