POSETITE IZLOŽBU MILJANA STEVANOVIĆA “PROSTORI PRIVIDA”

U Likovnoj galeriji Kolar?eve zadužbine u utorak, 18. januara, u 19 ?asova je otvaranje izložbe Miljana Stevanovi?a pod nazivom “Prostori privida”. 

Radovi predstavljeni na izložbi “Prostori privida” redefinišu sam medij slike, kre?u?i se od klasi?ne, štafelajne slike do digitalne, ekranske slike posredovane metodom proširene stvarnosti.

Materijalnost slika i crteža je postignuta pažljivim uobli?avanjem svakog sloja. Mrežasta struktura, sazdana iz brojnih poteza koji se ukrštaju, omogu?ila je transparentnost slojeva radova pri ?emu se pozadinski planovi uzdižu u ravni prvih planova.

Kompozicije radova, bez klasi?nog središta na koje bi se pogled fokusirao, stvaraju utisak prostiranja površine radova i van njihovih okvira.

Necentralizovanom upotrebom bojenih oblika i akcenata narušeno je težite radova sa namerom da se u prostorima virtuelne realnosti upotpuni i uravnoteži njihova kompozicija.

Dvojaka uloga predstavljenih oblika i akcentata, pored toga što predstavljaju apstrahovane elemente iz okruženja, služe i kao kôd/šara za projektovanje virtuelnih prostora. Medijski identitet slikarstva, kao površinskog dejstva slike na platnu, dopunjen je boravkom u slikarksim prostorima simulirane virtuele realnosti u realnom vremenu.

Pomo?u VR nao?ara i aplikacije AR-gardens postignuto je kompletno sjedinjavanje posmatra?a sa slikom, obuhvataju?i njegovo celokupno vidno polje. Savremeni tretman i doživljaj medija nam omogu?ava da obrazujemo slike po sopstvenom naho?enju, koje možemo stalno da menjamo i iznova da otkrivamo.