POSLASTICA ZA LJUBITELJE BEMUSA: KONCERT ALEKSANDRA MADŽARA

Svi znanci i posetioci BEMUS-a koji su kupili karte za koncert na Kolarcu 10. novembra – znali su da ?e imati posebnu koli?inu uživanja rezervisanu samo za sebe.

Poseban doživljaj za publiku BEMUSa bi?e nastup slavnog pijaniste Aleksandra Madžara 10. novembra kojim ?e otpo?eti svoju seriju od osam koncerata posve?enih svim Betovenovim sonatama

Na programu u sredu bi?e Sonata za klavir op. 2 br. 1, 2 i 3, Dijabeli varijacije op. 120.

Koncert se realizuje u saradnji sa Kolar?evom zadužbinom.

Aleksandar Madžar je ro?en u Beogradugde je po?eo da u?i klavir kod Gordane Malinovi?. Studirao je u klasama Arba Valdme, Eliso Virsaladze i Danijela Blumentala u Novom Sadu, Beogradu, Moskvi i Briselu.

Pobednik je takmi?enja u Ženevi (1986) i u Bolcanu („Feru?io Buzoni”, 1989), a u Lidsu (1996) je osvojio tre?u nagradu. Povodom osvajanja nagrade na Takmi?enju pijanista u Lidsu, kriti?ar Tajmsa je opisao Madžara kao „najmaštovitijeg muzi?ara me?u finalistima”.

Nakon ovog uspeha njegova karijera je vrtoglavo napredovala, pre svega na britanskoj muzi?koj sceni, gde je kao veoma traženi solista nastupao s Kraljevskom filharmonijom, Bi-Bi-Sijevim orkestrima Velsa, Škotske i Belfasta, Filharmonijom Bi-Bi-Sija, kao i Škotskim kamernim orkestrom.

Koncertirao je širom Evrope i Azije pod dirigentskim vo?stvom Paava Berglunda, Ivana Fišera, Paava Jarvija, Libora Pešeka, Andrea Previna, Andrisa Nelsonsa, Mar?ela Viotija…

Svirao je i kao solista s Berlinskom filharmonijom, Evropskim kamernim orkestrom, radijskim orkestrima Kelna i Frankfurta, s ?eškom filharmonijom, Beogradskom filharmonijom, Nacionalnim orkestrom Belgije, Budimpeštanskim festivalskim orkestrom, Štutgartskom filharmonijom.

U kamernom muziciranju partner mu je violinista Ilja Gringolc, kao i sopran Julijane Banze, s kojom je nastupao u Bilbaou, Valensiji i Lisabonu. Vrlo je zapažena bila i Madžarova velika australijska turneja izvedena septembra 2017. sa izvanrednim nema?ko-francuskim violon?elistom mla?e generacije Nikolasom Altštetom na festivalu „Musica Viva”. Bio je to sjajni nastavak inspirativne saradnje dvojice umetnika zapo?ete u Sidneju na istoj manifestaciji 2015.

Aleksandar Madžar je održao brojne resitale u Evropi, Americi i Aziji, me?u kojima su i koncerti u Berlinu, Parizu, Londonu, Briselu, Firenci, Amsterdamu, Beogradu, Hagu, Milanu, Hamburgu, Pragu, Bostonu. Ostvario je turneje u Japanu, Kini, SAD-u i Kolumbiji, u?estvovao na brojnim festivalima, kao što su: Bemus i Nomus, Festival Ive Pogoreli?a, zatim festivali u Bad Kisingenu, Šlezvig-Holštajnu, Badu Verishofenu, Verbijeu, Ruru, Davosu, Salcburgu, Aldeburgu, Lucernu.

Još uvek se pamti njegov poslednji nastup na 44. Bemusu 2012. kada je izveo 6 Bahovih partita. Aleksandar Madžar se bavi pedagoškim radom na Visokoj školi za muziku u Bernu i na Kraljevskom flamanskom konzervatorijumu u Briselu. 

Foto: Kristina Asimakopulu