POTREBA ZA MRŽNJOM PREMIJERNO NA BELDOCSU

 U nedelju, 6. septembra u 20h u amfiteatru Muzeja Jugoslavije bi?e održana svetska premijera novog dokumentarnog filma reditelja Filipa ?olovi?a „Potreba za mržnjom“. 

Film ?e biti prikazan u okviru srpskog takmi?arskog programa Me?unarodnog festivala dokumentarnog filma BELDOCS.

Film kroz intimnu ispovest reditelja istražuje korene bezrazložnog nasilja i mržnje u našem društvu. ?olovi? je 2013. godine izgubio brata Fedora Frimermana, kojeg je obezbe?enje beogradskog splava Sound tuklo do smrti.

Polaze?i od tragedije koja je potresla ne samo porodicu, ve? i ?itavu zemlju, ?olovi? je istraživao slu?ajeve u kojima su stradali ljudi od ruku raznih nasilnika bez ikakvog razloga.  Potreba za mržnjom je dokumentarac o tome kako se stvara i širi mržnja, i kako smo kao društvo lako pristali na nasilje koje nas okružuje.

FIlip ?olovi? je snimao ovaj film više od ?etiri godine, vo?en isklju?ivo željom da skrene pažnju na eskalaciju nasilja u našem društvu i nažalost neadekvatno reagovanje sistema na ovakve slu?ajeve, pa i nedostatak empatije: 

“Film se bavi slu?ajevima koji su se desili izme?u 2000. do 2015. godine, ali bavi se i klimom u zemlji koja pogoduje nasilni?kom ponašanju, kao i korenima nasilja koje nas trenutno okružuje. Razgovarao sam sa ljudima ?iji su bližnji stradali bez ikakvog razloga,  odnosno, stradali su zbog akumulacije agresije i nasilja, zbog neke iracionalne mržnje, a neki ?ak i iz ?iste dosade nasilnika. Jedan od prvih slu?ajeva je ubistvo Dragana Maskimovi?a, našeg poznatog glumca, za koje niko nikada nije odgovarao. Na žalost, to nije usamljen slu?aj. Za svirepo ubistvo moga brata Fedora u toku je sedma godina su?enja, a nasilnici su ve?i deo vremena proveli kod ku?e sa takozvanim nanogicama, dok ?e uskoro biti potpuno na slobodi. Ima još primera razvla?enja su?enja, prekvalifikacije krivi?nih dela koja zatim zastare, užasno blagih kazni za nasilni?ko ponašanje… Sve to definiše krah našeg sistema i pravosu?a. Svim ovim slu?ajevima zajedni?ko je da su nasilnici i ubice prolazili nekažnjeno ili sa minimalnim kaznama, pa deluje da ve?a prava imaju nasilnici, nego žrtve i ošte?eni. Ono što je meni veoma važno u filmu je segment o vaspitanju generacija koje dolaze, jer je sve više nasilni?kog ponašanja i vršnja?kog nasiilja u školama.”

Nakon premijere filma publika ?e mo?i da porazgovara sa rediteljem u okviru redovnih Q&A sesija koje se organizuju nakon projekcija tokom festivala.

Film ?e osim na premijeri na otvorenom u amfiteatru Muzeja Jugoslavije mo?i da se pogleda online, na platformi Cinesquare, tokom celog trajanja festivala.