POTRESNA PRIČA O JASENOVCU ZA POLA GODINE U BIOSKOPIMA

Danas je obeležena 75. godišnjica proboja poslednjih zarobljenika konc-logora Jasenovac. Za ta?no šest meseci bi?e održana premijera igranog filma „Dara iz Jasenovca” reditelja Predraga Gage Antonijevi?a i scenaristkinje Nataše Drakuli?. 

Film je baziran na stvarnim i tragi?nim doga?ajima u jednom od najstrašnijih koncentracionih logora Evrope koji su ostavili duboke ožiljke u našem narodu i na ovim prostorima.

Snimana na osnovu autenti?nih svedo?anstava preživelih logoraša, drama i prvi igrani film na temu logora Jasenovac, osvr?e se na period 1942 godine kada posle velike ustaško nema?ke ofanzive na Kozari, lokalno stanovništvo masovno završava u koncentracionim logorima.

Me?u njima je i dvanaestogodišnja Dara sa svojom majkom i dva brata. O sudbini oca ne znaju ništa. Užas koji ?e preživeti u logoru smrti u?ini?e da odraste preko no?i.

Darinu majku i starijeg brata ubijaju, a misija njenog života postaje da sa?uva život mla?eg brata u neljudskim uslovima gde deca svakodnevno umiru od bolesti i gladi i gde ih surovo ubijaju.

Pri?a „Dara iz Jasenovca“ je prikaz sudbine samo jednog deteta sa Kozare za hiljade i hiljade nikad saznatih i u stvarnosti tragi?nijih.

Prvi deo filma sniman je na lokaciji sela Kolut u blizini Sombora gde je za potrebe snimanja zgrada stare ciglane sa upravnim objektom pretvorena u zloglasni logor Jasenovac, a drugi deo na lokalitetima Bele Crkve.  Scenograf je Goran Joksimovi?.

Vode?e uloge u filmu igraju glumci iz Republike Srpske Anja Stani? Ili?, Zlatan Vidovi?, Nikolina Friganovi?, Sandra Ljubojevi?, Željko Erki? i Goran Joki? dok su gluma?ku ekipu iz Srbije ?inili Marko Janketi?, Igor ?or?evi?, Nataša Ninkovi?, Bojan Žirovi?, Jovo Maksi?, Radoslav Rale Milenkovi?, Vuk Kosti?, Tatjana Kecman, Petar Zekavica, Jelena Gruj?i?, Bogdan Bogdanovi? i mnogi drugi.

U glavnoj ulozi devoj?ice Dare našla se Biljana ?eki?, a ostale uloge najmla?ih zarobljenika poverene su Marku Pipi?u, Nikoli Radulju, Rajku Luka?u, An?eli Janji?, Angelini Doci?, Luki, Jakovu i Simonu Šaranovi?u.

Film je podržala Vlada Republike Srbije, kao i Filmski centar Srbije, a producenti filma su Predrag Gaga Antonijevi? (Dandelion production inc) i Maksa ?atovi? (Film danas doo), distributer filma je MCF MegaCom Film.